Conas iarratas a dhéanamh

Tá roghanna éagsúla ann do chéimithe agus do dhaoine a bhfuil cáilíochtaí tríú leibhéal acu, sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Orthu siúd tá poist mar Oifigeach Riaracháin (OR), Oifigeach Feidhmiúcháin (OF), poist speisialtachta agus ghairmiúla m.sh. Staitisteoirí, Eacnamaithe, Innealtóirí, Iniúchóirí srl agus róil nua do chéimithe i Rialtas Áitiúil. Meallann na feachtais do chéimithe a lán iarrthóirí ar ardchaighdeán agus dá bharr sin próiseas an-iomaíoch atá ann agus is féidir go mbeadh roinnt staideanna i gceist mar atá leagtha amach thíos in Ár bPróiseas.

Tá muid ag lorg na ndaoine is fearr agus ba mhaith leis na heagraíochtaí earcaíochta an tSeirbhís Phoiblí a thógáil agus a athnuachan. Chun na hiarrthóirí is fearr a shainaithint iarraimid ar iarratasóirí dul trí phróiseas iarratais agus measúnaithe atá dian ach cothrom agus trédhearcach. Níl aon amhras ach go bhfuil sé dian ach is léir ó na sár-dhaoine a thagann chun cinn sa phróiseas chun tús a chur lena ngairm nó lena ngairm a fheabhsú trí phost a thógáil sa tseirbhís phoiblí, go bhfuil ag éirí leis. Déanaimid gach iarracht tú a choinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn tríd ár seirbhís teachtaireachtaí ar publicjobs.ie agus tríd ár bhfoireann ar leith anseo sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Ní mór iarratas a dhéanamh ar líne tríd www.publicjobs.ieCinntigh go gcomhlíonann tú gach cuid den fhoirm iarratais.

Sula ndéantar iarratas ba chóir d'iarrthóirí logáil isteach ar www.publicjobs.ie agus mura bhfuil sé déanta cheana, ní mór duit clárú mar 'Úsáideoir Nua' (cláraigh cuntas nua). Bí ar d'aire nach ionann clárú (próifíl a chruthú) agus iarratas a chur isteach. Nuair atá próifíl cruthaithe agat ní mór duit an fhoirm iarratais a fháil, a chomhlíonadh agus a chur isteach.

Chomh luath agus a chuireann tú d'fhoirm iarratais isteach moltar duit filleadh ar do chuntas le publicjobs agus a chinntiú go bhfuil sé curtha faoi bhráid tríd M'Iarratais.

Cuirfear eolas nua faoi fheachtais ar chlár na dteachtaireachtaí ar publicjobs.ie tar éis gach staid den roghnú. Moltar duit féachaint ar do Bhord Teachtaireachtaí go rialta. Bí ar d'aire gur féidir go rachadh fógraí ríomhphoist de nuashonruithe/trialacha ar do Bhord Teachtaireachtaí chuig na fillteáin Dramhaíola / Turscair ríomhphoist. Moltar duit féachaint ar na comhaid seo go minic.