Buail le nár nDaoine

Ar mhaith a fháil amach faoin saol mar chéimí sa státseirbhís? Féach air seo agus éist leo siúd a bhfuil fios acu - daoine a thosaigh le déanaí:

Físeáin

  Blaganna

  Christine Reen | Ról an Rúnaí Pearsanta don Aire Stáit do Ghnóthaí an Diaspóra

  Christine Reen

  Rinne mé iarratas don phost mar Rúnaí Príobháideach don Aire Stáit do Ghnóthaí an Diaspóra d’Éireannaigh thar lear. .

  Read More

  Sarah Cahill | Ardú Céime mar Phríomhoifigeach Cúnta

  Sarah Cahill

  Go luath tar éis dom mo bheathaisnéis a chríochnú don suíomh gréasáin, tugadh ardú céime dom don post mar Phríomhoifigeach Cúnta. Thosaigh mé sa Státseirbhís...

  Read More

  Ceardlann Margaíochta Earcaíochta do Chéimithe | Amy Burke

  Amy Burke

  Sa tríú seachtain den obair tugadh cuireadh dom páirt a ghlacadh i gceardlann chun próiseas earcaíochta na gcéimithe sa státseirbhís a phlé. Ar dtús

  Read More

  An Próiseas Roghnaithe ó thaobh iarrthóra de | David Crowe

  David Crowe

  Nuair a rinne mé iarratas ar phost ar dtús mar Oifigeach Riaracháin le Beartas Cánach, Baincéireacht agus Airgeadas, agus Eacnamaíocht, níor cheap mé

  Read More