An Chuid is Fearr den tSeirbhís Phoiblí

Tús

Tá a lán samplaí d'éachtaí agus de rath sa tSeirbhís Phoiblí. Gach bliain tagann tionscadail agus forbairtí nua agus suntasacha chun cinn sa tSeirbhís Phoiblí a athraíonn go mór an íomhá gur seanchóras gan athrú Seirbhís Phoiblí na hÉireann.

Mar Sheirbhíseach Poiblí d'fhéadfadh deis a bheith agat cur le agus a bheith gníomhach i dtionscadail shuntasacha a d'fhéadfadh impleacht mhaith a bheith acu ar ghnéithe éagsúla de shochaí agus de chultúr na hÉireann. Tá sár-dheiseanna do chruthaíocht agus nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí, idir fhorbairtí teicneolaíochta lena n-áirítear na meáin shóisialta nó feidhmeanna a úsáid, mar aon leis na forbairtí is déanaí atá ag tarlú i ngnó, cúram sláinte, oideachas agus talmhaíocht.Cliceáil ar an nasc thíos chun roinnt eolais a fháil faoi chuid de na slite tábhachtacha ina bhfuil Seirbhísigh Phoiblí agus Státseirbhísigh ag dul i bhfeidhm maidir le nuálaíocht in Éirinn: