Eolas faoi Dheiseanna do Chéimithe i gCaidreamh Tionsclaíoch
agus i gCaidreamh le Fostaithe


Faoin Ról

Tugann Clár na Seirbhíse Poiblí i gCaidreamh Tionsclaíoch agus Caidreamh le Fostaithe do Chéimithe tacaíocht d’fhorbairt céimithe ar féidir leo feidhmiú ar son an Rialtais maidir le bainistíocht a dhéanamh ar chúrsaí a bhaineann le Caidreamh Tionsclaíoch (CT) agus Caidreamh le Fostaithe (CF). Beidh deis ag daoine a bheith páirteach i ngairm ghairmiúil agus na scileanna agus an t-eolas cuí a bhaint amach atá riachtanach chun cúrsaí a bhaineann le caidreamh tionsclaíoch agus caidreamh le fostaithe a bhainistiú go héifeachtach sa tSeirbhís Phoiblí.

Tosaíonn an clár i mí Mheán Fómhair 2020 agus beidh sé á reáchtáil thar dhá bhliain, ag tabhairt sealanna ar thaithí oibre agus an deis le Dioplóma Gairmiúil i gCaidreamh Tionsclaíoch agus Caidreamh le Fostaithe (Leibhéal 8) a aithnítear sa tionscal a bhaint amach le chéile.

Gheobhaidh rannpháirithe ar an gclár taithí agus léargas ar thimpeallacht chasta oibriúcháin CT/CF na seirbhíse poiblí agus iad ag glacadh páirt i sealanna oibre i réimse eagraíochtaí seirbhíse poiblí éagsúla agus ag dul i dtaithí ar obair agus ar struchtúir an Choimisiúin um Chaidreamh san Áit Oibre.

Tá an clár oscailte do chéimithe a bhfuil Bunchéim Onóracha nó Céim Mháistreachta acu in aon cheann de na hábhair seo a leanas:

  • Bainistíocht na nAcmhainní Daonna
  • Caidreamh Tionsclaíoch/Caidreamh le Fostaithe
  • Staidéar Gnó
  • Staidéar Fostaíochta/Dlí

Tosóidh Clár na Seirbhíse Poiblí i gCaidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe do Chéimithe i mí Eanáir 2021.

Tuarastal:  €33,053

Saoire Bhliantúil:   25 Lá

Grád:   Oifigeach Riaracháin

Ionad:   Ar fud na tíre

Dáta Oscailte:   18/09/2020

Dáta dúnta:   28/09/2020

Taithí ar an gCaidreamh Tionsclaíoch


Kate Lynam Jones
Department of Defence

I studied Business and Irish at DCU and gained an MA in HR Management at the National College of Ireland. In my role within the Department of Defence, I now get direct, hands-on experience of conciliation, arbitration as well as complex industrial relations issues and practices.

That might mean crunching data, reviewing and analysing findings, forecasting pay agreements and delivering recommendations to senior managers. And I’ve only been here 5 months!

My role is so varied, from day-to-day pay queries to challenging high-level negotiations. Management actively encourage learning and development which is great for self-development and my CV – but they also encourage ‘autonomy, mastery and purpose’ three of the most fulfilling motivators for anyone’s career.

An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe don fheachtas seo. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an gcuid den Leabhrán Eolais a bhaineann le cáilitheacht agus na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Le hiarratas a chur isteach ar an bhfeachtas seo, beidh ort Foirm Iarratais Chaighdeánach ar Líne a chomhlíonadh. Iarrfar ort ansin Foirm Mhionsonraithe Iarratais Ar Líne a chomhlíonadh. Ag brath ar líon na n-iarratas a fhaightear, is féidir go mbeidh gnéithe éagsúla eile i gceist sa phróiseas roghnaithe, ach beidh na nithe seo a leanas san áireamh sa phróiseas:

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte de, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis rognnaithe.

Céim 2

Cliceáil ar "Déan Iarratas Anois" don Chéimí mar Speisialtóir i gCaidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe

Céim 3

Déan na foirmeacha iarratais (An Fhoirm Chaighdeánach agus an Fhoirm Mhionsonraithe) a chomhlíonadh roimh an dáta dúnta, 3i.n. ar an Luan 28 Meán Fómhair, 2020.

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Staid 1 - Gearrliostú (go luath i mí Dheireadh Fómhair) – Ag brath ar uimhreacha

Céim 7

Staid 2 - Cuireadh chuig Agallamh Físe & Agallamh Físe a chríochnú (go luath i mí Dheireadh Fómhair)

Céim 8

Staid 3 - Cuireadh chuig Ionad Measúnaithe agus measúnuithe a chríochnú (lár mhí na Samhna)

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.

Clár Bróisiúir

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar mhiondealú an chláir thar an tréimhse 24 mí, íoslódáil Bróisiúr an Chláir le do thoil

Dámhachtainí


Ceisteanna Coitianta