Mic Léinn Dara Leibhéal

An bhfuil suim agat i ngairm atá suimiúil, dúshlánach agus a bhfuil luach saothair ag dul leis?

B’fhiú duit smaoineamh ar an Státseirbhís nó an tSeirbhís Phoiblí mar sin!

Is dócha gur chuala tú fúinn mar gur dhúirt do thuismitheoirí leat gur ‘post sábháilte’ post sa Státseirbhís ... agus anois tá tú ag smaoineamh ‘cé muid féin’?

Nuair a luaitear ‘Státseirbhís’ tá an smaoineamh ann gur ‘ oifigí liath, leadránacha atá ann chomh maith leis an fhocal ‘pinsean’ - níl sé sin ró-spreagúil. Ach ní sin an fhírinne ar chor ar bith! 

An raibh a fhios agat go dtairgimid i bhfad níos mó ná “post sábháilte”? I ndáiríre, tairgimid poist shuimiúla, dhúshlánacha agus luachmhara fosta!

An bhfuil suim agat fós? Go hiontach! Lean ort ag léamh chun níos mó eolais a fháil faoi na róil agus na deiseanna atá ar fáil sa Státseirbhís.

Cad é an Státseirbhís?

Ní thuigeann a lán daoine cé muid féin, ach ná bí buartha - níl tú leat féin! Seo an t-eolas a theastaíonn uait ....

Eagraíocht ilchineálach phoiblí is ea an Státseirbhís ina bhfuil daoine ó chúlraí éagsúla agus a bhfuil taithí éagsúil acu, a oibríonn le chéile agus sprioc coitianta acu freastal ar mhuintir na hÉireann. Oifigigh phoiblí ia ea muid a thugann comhairle agus cabhair d’airí Rialtais maidir lena Ranna a bhainistiú agus tá trí phríomh-fheidhm i gceist:

  • Comhairle a thabhairt don Rialtas faoi bheartas
  • Cabhair a thabhairt maidir le reachtaíocht nua a dhréachtú
  • Cabhrú leis an Rialtas an tír a reáchtáil de réir na reachtaíochta a cheadaíonn an tOireachtas.

Ach ní sin an scéal ar fad, bíonn a lán eile ar siúl taobh thiar agus é sin le feiceáil sna post éagsúla a thairgimid. Tá muid cinnte go bhfaighidh muid ceann a oirfidh duit. Mic Léinn Dara Leibhéal

Cén fáth a rachainn ag obair libh?

Ní amháin go bhfuil poist spreagúla ar fáil, tá buntáistí móra i gceist as a bheith ag obair sa Státseirbhís fosta. Féach ar roinnt de na buntáistí thíos:

  • Socruithe Solúbtha Oibre: Tairgimid sár-chothromaíocht oibre is saoil d’fhostaithe agus an deis a gcuid oibre a eagrú de réir a sceidil féin. Cad a chiallaíonn sin? Tá fleics-am i bhfeidhm ar fáil d’fhostaithe a thugann cad dóibh tosú idir 8am - 10am ar maidin agus críochnú idir 4pm - 7pm. Sea, léigh tú é sin i gceart - ní gá duit oibriú ó 9 - 5!
  • Réimse Oibre Diminiciúil: Ofráilimid réimse dimiciúil oibre inar féidir leat a bheith páirteach in obair shuimiúil agus le ciall ón tús. Ní amháin sin ach beidh deis agat obair a dhéanamh a bheidh mar leas don phobal i gcoitinne.
  • Foghlaim agus Forbairt: Tá sár-dheiseanna againn fosta maidir le foghlaim agus forbairt sa Státseirbhís. Is féidir leat tabhairt faoi thionscnaimh éagsúla foghlama agus forbartha a chuireann ar do chumas do scileanna agus do ghairm sa Státseirbhís a fheabhsú.
  • Éagsúlacht: Déanaimid iarracht na hiarrthóirí is fearr agus is cumasaí a mhealladh chuig an Státseirbhís. Ní dhéanaimid idirdhealú atá bunaithe ar na nithe seo a leanas: Inscne, Stádas Pósta, Stádas Clainne, Claonadh Gnéis, Creideamh, Míchumas, Cine, agus Ballraíocht den Lucht Siúil.

Cad iad na poist atá agaibh?

Tá poist éagsúla ar fáil do dhaoine a chríochnaigh an scoil, daoine a bhfuil an Ard-Teistiméireacht acu, céimithe ó choláiste agus oibrithe gairmiúla a bhfuil taithí agus spéis ag leibhéil dhifriúla acu. Orthu siúd tá ról mar oifigeach cléireachais, oifigeach feidhmiúcháin, innealtóir agus fiú amháin tréidlia.  

Tá tuilleadh eolais faoi na réimsí gairmeacha a ndéanaimid earcaíocht dóibh ar fáil anseo

An bhfuil ceist agat?

Féach ar na príomh-Cheisteanna Coitianta anseo: