Triú Runaí

An bhfuil suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann thar lear, leas agus caighdeáin ár Stáit agus a saoránaigh a chur chun cinn agus a chosaint? Má tá, b’fhéidir gur gairm é seo a d’oirfeadh duit. Faoi láthair tá muid ag earcú céimithe ar ardchaighdeán don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ról seo anseo.

Cuirtear fáilte go háirithe roimh iarrthóirí a bhfuil teanga iasachta acu, chomh maith le hiarrthóirí a bhfuil cáilíochtaí acu agus nó taithí phraiticiúil acu ar chaidreamh idirnáisiúnta, ar chur chun cinn eacnamaíoch agus ar chomhoibriú a fhorbairt. Tá tuilleadh eolais faoin phost seo ar fáil sa leabhrán eolais.