Bréagach: Tá an chuid is mó de na róil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí ar fáil do shaoránaigh den LEE. Tá róil áirithe nach bhfuil ar fáil ach do Shaoránaigh Éireannacha ar nós róil sa Sraith Taidhleoireachta sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála.

 

Fíor agus Bréagach

Bréag 2: Ní mór duit aithne a bheith agat ar dhuine le post a fháil sa Státseirbhís?        

Bréagach: Tá ár bhfeachtais earcaíochta oscailte, neamhchlaonta agus cothrom agus tá bród orainn a chinntiú go bpléitear le gach duine ar an chaighdeán ard gairmiúil céanna ag gach staid den phróiseas. Iarrtar ar gach iarrthóir na measúnuithe caighdeánacha céanna a chomhlíonadh cé acu an trialacha, cleachtaidh nó agallamh atá i gceist agus tugtar marcanna do gach iarrthóir go neamhchlaonta agus ar an chaighdeán céanna. Mar sin de pléitear le gach duine mar an gcéanna is cuma cé thú féin nó ‘cé a bhfuil aithne agat air’. Roghnaítear iarrthóirí go hiomlán de réir fiúntais.

 

Bréag 3: Ní mór duit a bheith díreach críochnaithe sa choláiste (taobh istigh de 3 bliana) le hiarratas a dhéanamh ar phost mar Oifigeach Riaracháin?

Bréagach: Níl aon teorainn ó thaobh ama nó aoise de (Féach ar uas-teorainneacha) le bheith i d’iarratasóir do phost mar Oifigeach Riaracháin sa Státseirbhíse. Má tá céim onóracha den chéad nó den dara grád agat, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an phost seo.

 

Bréag 4: Ní mór duit a bheith in ann Gaeilge a labhairt le hiarratas a dhéanamh ar phost sa Státseirbhís?

Níl sin cruinn: Níl sé riachtanach a bheith ábalta Gaeilge a labhairt nó cáilíocht i nGaeilge a bheith agat le hiarratas a dhéanamh ar phost sa Státseirbhís. Má tá Gaeilge agat, tá roinnt deiseanna agat a bheith ag obair le Gaeilge sa Státseirbhís i gcoitinne. Chomh maith leis sin, i gcuid mhaith de róil, má labhraíonn tú Gaeilge nó má tá scileanna Gaeilge agat, is féidir go mbeadh do chabhair ag teastáil ó chomhghleacaithe i do Roinn / Oifig.

 

Bréag 5: Chomh luath agus a chuirtear thú ag obair i Roinn, beidh tú ansin ar feadh do shaoil?

Bréagach: Tá sé tábhachtach a bheith soghluaiste i do ghairm sa Státseirbhís. Bíonn cúrsaí ag athrú i gcónaí, bíonn a lán gluaiseachta le daoine ag teacht isteach, ag dul céim níos airde agus trasna i ranna. Go minic bíonn deiseanna i Ranna agus Oifigí agus trasna orthu inar féidir le daoine taithí agus scileanna nua a bhaint amach agus a ngairm a fhorbairt.