GDPR image

Mar gur tugadh isteach Rialachán Ginearátla um Chosaint Sonraí,seo an deis ár n-úsáideoirí a chur ar an eolas faoin Chód Cleachtais nuashonraithe maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ár Ráiteas nua faoi Phríobháideachas an Iarrthóra. Tá na doiciméid nua seo foilsithe ar ár suíómh gréasáin agus is féidir féachaint orthu anseo.

Iarrfar ort a shonrú ar léigh tú agus an dtuigeann tú an Cód Cleachtais maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí chomh miath le Ráiteas Príobháideachais an iarrthóra an chéad uair eile a logálann tú isteach ar do chuntas i publicjobs.ie.

Beidh muid i dteagmháil le gach duine a úsáideann publicjobs.ie le linn na seachtaine seo chugainn lena dheimhniú go bhfuil tú ar an eolas faoinár mbeartais nuashonraithe.