Upcoming Events Icon

Beidh an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí i láthair ag aontaí gairme éagsúla ó dheireadh mhí Mheán Fómhair go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Beidh siad ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Luimnigh, Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste.

Sár-dheis atá ann buaileadh le hiar-chéimithe atá ag obair sa Státseirbhís nó sa tSeirbhís Phoiblí anois a inseoidh duit faoi na deiseanna maidir le bheith ag obair sa tseirbhís phoiblí, comórtais do phoist a tharlóidh gan mhoill agus atá in ann léargas a thabhairt faoin phróiseas iarratais do phoist.

Seo thíos liosta d’aontaí gairme a tharlóidh gan mhoill a mbeidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair acu.

  • Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath - Belfield - 26 Meán Fómhair, 11 AM - 3 PM;
  • Coláiste na hOllscoile, Gaillimh, 2 Deireadh Fómhair 12PM - 4PM;
  • Ollscoil Luimnigh - 4 Deireadh Fómhair, 12PM - 4 PM;
  • Gradireland-4 Deireadh Fómhair, 12PM-4PM;
  • Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 9 Deireadh Fómhair 12PM - 3PM;
  • Coláiste na hOllscoile Corcaigh - Mardyke Arena Sports Hall - 10 Deireadh Fómhair 11AM - 3PM;
  • Coláiste na Banríona Béal Feirste 16-18 Deireadh Fómhair 2018 11AM-3PM.

Má tá tú ag freastal ar cheann de na haontaí seo, tá fáilte romhat chuig ár n-ardán agus beidh muid in ann freagra a thabhairt ar do cheisteanna.

Má tá tú ag smaoineamh ar do ghairm a athrú nó ag tosú ar ghairm, cuireann an tSeirbhís Phoiblí deiseanna éagsúla ar fáil do chéimithe. Teastaíonn iarrthóirí ón tSeirbhís Phoiblí atá ábalta smaoineamh go gasta, socrú isteach i réimse oibre agus tabhairt faoi thascanna éagsúla.

Tugann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí deis duit do scileanna pearsanta a fheabhsú trí róil éagsúla agus tú féin a fhorbairt go pearsanta. Cuirimid clár oiliúna den scoth ar fáil, córais meantóireachta agus tacaíochta, tionscnaimh oiliúna inmheánacha agus roinnt mhaith eile.

Tá sé tábhachtach a bheith soghluaiste i do ghairm mar Sheirbhíseach Poiblí. Tarlaíonn deiseanna le bheith ag obair i Ranna agus in Oifigí éagsúla, a chabhróidh le daoine taithí agus scileanna nua a chruthú agus a ngairm a fhorbairt.

Fostóir comhdheiseanna is ea an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí rud a chiallaíonn nach ndéanaimid idirdhealú atá bunaithe ar chine, dath, creideamh, bunús náisiúnta, gnéas, míchumas fisiceach nó intinne nó aois.

Cuirimid seirbhísí earcaíochta ar fáil don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí. Tá an chosúlacht ann go bhfaighidh tú rud a oireann duit sa tSeirbhís Phoiblí. Féach ar anseo nó ar Mol Eolais de chuid na Seirbhíse Poiblí le tuilleadh eolais a fháil.