Administrative Officer

Tá an Státseirbhís ag earcú céimithe anois don phost mar Oifigeach Riaracháin i réimsí éagsúla lena n-áirítear Gnó, Airgeadas, Acmhainní Daonna agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

Ról spreagúil agus dúshlánach is ea an post mar Oifigeach Riaracháin (OR) agus is é an príomh-ghrád ina n-earcaítear céimithe don Státseirbhís! D’fhéadfá a bheith ag obair ar bheartas, ag déanamh taighde faoi reachtaíocht agus straitéisí agus tionchar a bheith agat ar cheisteanna a bhfuil baint acu le beartas rialtais a cheapadh ar bhonn náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’fhéadfadh na dualgais seo a bheith i gceist sa ról:

  • Beartas agus straitéis a chumadh i réimsí éagsúla, mar atá, cúrsaí eacnamaíochta, airgeadais, idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta;
  • Taighde a dhéanamh agus moltaí a dhréachtú a bhaineann le ceisteanna beartais agus reachtaíochta;
  • Gníomhú mar Airí sóisearacha i ranna Rialtais;
  • Tugann sé deiseanna d’iarrthóirí rathúla dul chun cinn chuig bainistíocht láir.

Dúnfaidh an comórtas don phost mar Oifigeach Riaracháin ag 3pm ar an Déardaoin 11 Deireadh Fómhair.

Más céimí thú a bhfuil suim agat sna réimsí seo féach sa Leabhrán Eolais. Le hiarratas a dhéanamh ar an ról, cliceáil anseo.


Chéimithe mar Anailísí Beartais/Eacnamaí agus Iniúchóir faoi Oiliúint ar fáil Anois!

Tá muid ag earcú fosta do róil do Chéimithe mar Anailísí Beartais/Eacnamaí do Sheirbhís Meastóireachta Eacnamaíoch Rialtas na hÉireann (IGEES) agus don phost mar Iniúchóir faoi Oiliúint don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG).

Tá tuilleadh eolais agus eolas faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag Chéimithe mar Anailísí Beartais/Eacnamaí.

Tá tuilleadh eolais agus eolas faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag Iniúchóir faoi Oiliúint.