gradIreland logo

Is mian linn a rá go mbeidh muid i láthair ag Aonach Gairmeacha gradIreland do Chéimithe 2018 ar an Chéadaoin 3 Deireadh Fómhair. Tá Aonad Gairmeacha gradIreland do Chéimithe ar cheann de na haontaí gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl san RDS Simmonscourt, Baile Átha Cliath ag 11.00AM.

Tar chugainn agus labhair linn faoi na deiseanna reatha atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí agus na deiseanna atá ar fáil do chéimithe.

Faoi láthair tá róil shuimiúla againn mar Oifigeach Riaracháin i dtaca le hAcmhainní Daonna, Gnó/Airgeadas, Ginearálta, agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

I mbliana tá muid ag reáchtáil an Chláir Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Seirbhíse. Tá sé mar aidhm ag an chlár taithí phraiticiúil oibre a thabhairt chomh maith leis an deis Dioplóma Gairmiúil le Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe a aithnítear sa tionscal a bhaint amach. Caithfear 8 mí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 8 mí sa Choimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre agus 8 mí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag obair mar Oifigeach Riaracháin. Beidh an ceapaí ag obair le ceisteanna tábhachtacha éagsúla i gCaidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe, sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag Clár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse..

Le tuilleadh eolais a fháil faoi na róil atá ann do chéimithe faoi láthair, féach ar Deiseanna do Chéimithe.

Má tá ceist ar bith agat faoin phróiseas nó faoi cad atá i gceist a bheith ag obair mar Oifigeach Riaracháin, beidh baill foirne againn ag an ócáid le freagra a thabhairt ar do cheisteanna.

Tá an ócáid saor in aisce agus tá ticéid ar fáil ag gradireland.