University of Limerick logo

Tá an séasúr d’Aontaí Gairmeacha do Chéimithe ar siúl anois agus beidh muid i láthair ag Aonach Gairmeacha Ollscoil Luimnigh sa Sports Arena ar an Déardaoin 4 Deireadh Fómhair 2018 ó 12PM-4PM.

I mbliana tá róil shuimiúla againn mar Oifigeach Riaracháin i dtaca le hAcmhainní Daonna, Gnó/Airgeadas, Ginearálta, agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

Chomh maith leis sin tá muid ag earcú céimithe do Clár Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse.

Caithfear 8 mí sa Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 8 mí sa Choimisiún um Chaidreamh san Ionad Oibre agus 8 mí sa Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara ag obair mar Oifigeach Riaracháin. Tá sé mar aidhm ag an chlár taithí phraiticiúil oibre a thabhairt chomh maith leis an deis Dioplóma Gairmiúil le Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe a aithnítear sa tionscal a bhaint amach.

Tá muid ag earcú fosta do róil do Chéimithe mar Anailísí Beartais/Eacnamaí do Sheirbhís Meastóireachta Eacnamaíoch Rialtas na hÉireann (IGEES) agus don phost mar Iniúchóir faoi Oiliúint don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste (C&AG).

Tá tuilleadh eolais agus eolas faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag Graduate Policy Analyst/Economist.

Tá tuilleadh eolais agus eolas faoi iarratas a dhéanamh ar fáil ag Trainee Auditor.