University College Cork logo

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gCorcaigh d’Aonach Earcaíochta an Fhómhair i gColáiste na hOllscoile Corcaigh ar an Chéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.

Beidh an eachtra ar siúl idir 11AM - 3PM san Mardyke Arena i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Tá réimse deiseanna againn do chéimithe ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí lena n-áirítear poist mar Oifigeach Riaracháin (OR). Is é an ról mar Oifigeach Riaracháin an príomh-ghrád tosaithe do chéimithe sa Státseirbhís. Mar Oifigeach Riaracháin bheadh ról rí-thábhachtach agat i bhfoirmiú polasaithe agus straitéise a bhaineann le ceisteanna eacnamaíochta,airgeadais,idirnáisiúnta, timpeallachta agus sóisialta. Tá tuilleadh eolais ar fáil ag Oifigeach Riaracháin.

Tá muid ag lorg iarratas fosta do Chlár Céime Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe na Státseirbhíse. Tugann an clár seo deis dóibh siúd gur mian leo tús a chur le gairm sa Státseirbhís taithí phraiticiúil oibre a fháil le linn dóibh a bheith ag obair le Dioplóma Gairmiúil Leibhéal 8 a bhaint amach. Tá tuilleadh eolais le fáil ag Civil Service Industrial and Employee Relations Graduate Programme.

Tá tuilleadh eolais le fáil faoinár róil do chéimithe ag Deiseanna do Chéimithe