Queens University Careers Fair

Seo an t-aonach is mó a bhíonn ar siúl in Ollscoil na Banríona agus tagann os cionn 4,000 mac léinn ar cuairt agus tá sár-dheis ag céimithe a bhfuil suim acu i ngnó, airgeadas agus sa dlí buaileadh lenár n-ionadaithe ó IGEES le tuilleadh eolais a fháil faoi róil do chéimithe taobh istigh de IGEES agus sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról tábhachtach ag IGEES maidir leis an Státseirbhís a athchóiriú agus a neartú agus cabhrú leis an Rialtas dúshláin mhóra i mbeartas a chur chun cinn ar nós fás eacnamaíochta, ionchuimsiú sóisialta, seirbhís a sholáthar agus beartas níos fearr a cheapadh.

IGEES plays an important role in reforming and strengthening the Civil Service and in supporting the Government in progressing major
cross-cutting policy challenges such as economic growth, social exclusion, service delivery and
better policy design.

Tá tuilleadh eolais faoi bheith ag obair mar chéimí sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí ar fáil sa Rannóg Céimithe.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi dheiseanna sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí féach ar Poist do Chéimithe.