Revenue logo

Tá Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag earcú Saineolaithe le Praghsáil Aistrithe ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta do Chorcaigh, Gaillimh agus Luimneach agus Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag leibhéal an Phríomhoifigigh do Luimneach.

Tá dúshláin agus deiseanna ar fáil i ngairm leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá deiseanna maithe ar fáil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tá muid ag lorg daoine cumasacha, spreagtha agus uaillmhianacha le bheith ar ár bhfoireann.


Saineolaí do Phraghsáil Aistrithe (Príomhoifigeach Cúnta) - Corcaigh, Baile Átha Cliath agus Luimneach

Beidh tú ag obair sna haonaid cánacha agus iniúchta idirnáisiúnta agus imeasc na ndualgas beidh díospóidí cánacha a bhaineann le praghsáil aistrithe le dlínsí eile agus beidh tú ag obair mar bhall d’fhoireann a phléann le hiniúchtaí ar phraghsáil aistrithe ina bhfuil baol i gceist. Is é 1pm ar an Déardaoin 15 Samhain an dáta dúnta don chomórtas seo.

Tá tuilleadh eolais faoin ról agus faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil ag Saineolaí Praghsála Aistrithe (Príomhoifigeach Cúnta).


Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Bhailitheora (Leibhéal an Phríomhoifigigh) – Luimneach

Tá freagracht ar Rannóg an Ard-Bhailitheora sna Coimisinéirí Ioncaim as bailiú cánacha agus as forbairt agus feidhmiú na bainistíochta fiachais. Ról lárnach sinsearach bainistíochta atá ann sa Rannóg sin.

I measc na bhfreagrachtaí ar an bpríomhoifigeach, beidh spriocanna bailithe buiséid le baint amach, ceannas a ghlacadh ar fhoireann mhór sa seachadadh seirbhíse líne tosaigh, cur le treo straitéiseach na heagraíochta, agus forbairt an chumais, na hacmhainneachta agus na nuálaíochta.

Dáta agus am dúnta d’iarratais don chomórtas thuas: 1pm ar an Déardaoin 15 Samhain2018.

Tá tuilleadh eolais faoin ról agus faoi conas iarratas a dhéanamh ar fáil ag Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Bhailitheora (Leibhéal an Phríomhoifigigh).