Aonad Gairmeacha

Is mian leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fhógairt go mbeidh siad i láthair ag Aonach Gairmeacha Zeminar sa Phríomh-Láthair san RDS, 10 Bóthar Merrion, Baile Átha Cliath ar an Mháirt 13, Dé Céadaoin 14 agus Déardaoin 15 Samhain.

Beidh roinnt mhaith cainteoirí i láthair chomh maith le taispeántáin idirghníomhacha agus saotharlanna ar leith do mhic léinn dara leibhéal.

Cad is ciall le Zeminar?

Aonach Gairmeacha is ea Zeminar a thabharfaidh deis do os cionn 20,000 mac léinn óg buaileadh le gairmithe agus saineolaithe ó thionscal agus ó ghairmeacha. Beidh muid ansin le freagra a thabhairt ar bhur gceisteanna faoi róil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Beidh naoi n-áit ar leith a phléifidh le hábhair ar nós teicneolaíocht, brú acadúil, cothú, gairmeacha a bhíonn de shíor ag athrú, fás pearsanta agus an réimse casta agus dúshlánach trína ngluaiseann daoine óga.

Beidh deis ag múinteoirí agus ag mic léinn féachaint ar cheisteanna éagsúla i dtaca le gairmeacha agus cothromaíocht saoil is oibre.

Cé mhéad a chosnaíonn sé?

Generation Z: €8 (Duine Luath) do lá iomlán amháin. Costas do Dhuine Fásta: €20 do lá iomlán amháin.

Is féidir leat ticéidí a cheannach don eachtra seo ar shuíomh gréasáin Zeminar