Poist Amach Anseo

Tá Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar iarracht ón Rialtas ar fad le Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag an Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a chinntiú go mbeidh geilleagar na hÉireann réidh go maith agus go rachaidh sé chun cinn amach anseo. Tá an modh eacnamaíoch nua seo bunaithe ar tháirgiúlacht, scileanna, tallann agus nuálaíocht sa bhreis.

Beidh an Tionscnamh do Phoist Amach Anseo bunaithe ar cheithre bhunchloch:

  • táirgiúlacht ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide a mhéadú
  • an margadh oibre a bheith páirteach níos mó
  • nuálaíocht
  • scileanna agus tallann
  • na geilleagair dhigiteacha agus le carbón íseal

Cuirfidh seo forbairt le geilleagar athléimneach, nuálach agus atá ceangailte ar bhonn domhanda, atá in ann déileáil le hathruithe teicneolaíochta agus claochlaithe amach anseo.

Tharla Cruinniú Mullaigh do Phoist Amach Anseo an tseachtain seo ina raibh cláir gníomhaíochta atá ag teacht chun cinn i gceist chomh maith le páirtithe leasmhara, sula seolfar Poist Amach Anseo 2019.