Healthy Ireland

Nuair a thosóidh an bhliain úr, beidh roinn againn ag smaoineamh ar thús nua. Do roinnt daoine d’fhéadfadh post nua a bheith i gceist, rún don Bhliain Úr nó rogha maidir le slí mhaireachtála.

Mar chuid de ‘Healthy Ireland Initiative’, cuirfidh Leabharlann Pembroke ceardlann ar siúl faoi “Power and Positivity” ag 6:30 PM ar an Mháirt, 15 Eanáir. Cuirfidh Leabharlann Dhomhnach Míde ceardlann “Power and Positivity” ar siúl ar an Chéadaoin 23 Eanáir ag 11AM. Féachfaidh an cheardlann ar leideanna praiticiúla a chuideoidh linn a bheith níos dearfaí inár saol.

Tionscnamh de chuid an Rialtais is ea Healthy Ireland, straitéis náisiúnta a chuirfidh feabhas le sláinte agus folláine a dhíríonn ar chosc, ar fheasacht an duine agus ar dhaoine a bheith sláintiúil níos faide.

Tá leabharlanna poiblí ag soláthar an chlár Healthy Ireland at Your Library ar fud na tíre a bhunóidh leabharlanna mar fhoinsí luachmhara d’eolas faoi shláinte sa phobal.

Cuirfidh an clár Healthy Ireland at Your Library leis seo ar bhonn leanúnach agus cuirfidh sé le sláinte, folláine agus caighdeán saoil an phobail agus an duine aonair ina iomláine a fheabhsú ag gach staid den saol.

Mar phríomh-earcaitheoir sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí, creidimid gur gné thábhachtach de shástacht oibre agus sláinte is ea cothromaíocht sláintiúil oibre/saoil. Tá tuilleadh eolais faoi bheith ag obair sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí ar fáil san M‘Buail lenár nDaoine’.