Disruptive Technology Image

D’fhógair an Taoiseach Leo Varadker agus an tAire Gnó Heather Humphreys 27 tionscadal nua a roinnfidh maoiniú os cionn €75 milliún go dtí
2021 mar chuid den Chiste Nuálaíochta um Theicneolaíochta Bunathraitheacha.

Ciste €500 milliún is ea an Ciste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha a reáchtálfar faoi Project Ireland 2041. Tá an Roinn Gnó,
Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar an tionscnamh agus tugann Enterprise Ireland tacaíocht dó.

Cad is ciall le Teicneolaíocht Bhunathraitheach

Is ionann Teicneolaíocht Bhunathraitheach agus teicneolaíocht ar bith a thógann áit
teicneolaíochta atá bunaithe. Féachtar ar Theicneolaíocht Bhunathraitheach i gcoitinne
mar theicneolaíocht a athraíonn gnó agus go minic teicneolaíochtaí nua atá i gceist a phléann le cúrsaí amach anseo. D’fhéadfadh táirge nó próiseas nua a bheith i gceist ach d’fhéadfadh córas nua gnó a bheith i gceist fosta. Córas teicneolaíochta agus gnó nuálaíochta le chéile atá i gceist.

Tionscadail a Roghnaíodh

Léiríonn na tionscadail ar éirigh leo earnálacha éagsúla in Éirinn, earnáil na sláinte, an bhia, déantúsaíochta agus TEC ina measc. I measc na dtionscnamh seo bhí roinnt mhaith gnólachtaí nuathionscanta agus SMEs.

Seo roinnt de na buaiteoirí:

  • Irish Lasers don idirlíon amach anseo;
  • Advanced Environmental Decision Support System for Coastal Areas le déileáil le truailliú agus tuillte ar an chósta;
  • Beyond Food Labelling’ faoi stiúir IdentiGEN, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath mar chomhpháirtithe.

Cuid thábhachtach de Thionscnamh an Rialtais do Phoist Amach Anseo is ea an Ciste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha.

Tugann an tionscnamh sár-léargas den treoir a d’fhéadfadh margadh na bpostanna dul amach anseo.