Instagram


Tá Publicjobs.ie ar Instagram anois. Is ea, is féidir leat sinn a leanúint anois ar Instagram agus fuadar fúinn le grianghraif chun na poist agus na hócáidí gairme agus an nuacht is déanaí a chur ar fáil duit.

Ós sinne an príomhearcaitheoir sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí, tá súil againn an nuacht is déanaí ar fad, aontaí gairme, jabanna agus eolas suas chun dáta a chur ar fáil duit via Instagram.

Earcaímid thar ceann réimse ranna trasna na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí agus eagraíochtaí mar Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus An Garda Síochána san áireamh.

Táimid ar LinkedIn, Facebook and Twitter.

Lean sinn ar aghaidh Instagram.