Fógra faoi sceamáil ar WhatsApp atá dírithe ar publicjobs.ie Faigh tuilleadh eolais

National Heritage Week

Tá réimse deiseanna ar fáil ag Publicjobs.ie agus san áireamh tá róil san Oidhreacht, sa Chultúr
agus sna hEalaíona.

Is í seo an an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta
atá á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta
chun ceiliúradh a dhéanamh ar gach rud a bhaineann leis an oidhreacht. Tá d’aidhm ag an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí a thabhairt le chéile d’fhonn eolas
a fhorbairt maidir le fiúntas na hoidhreachta
agus tacú lena caomhnú.

Is deis an-mhaith atá san ócáid seo chun níos
mó eolais a fháil faoinár n-oidhreacht. Tá ceardlanna, taispeántais, cainteanna agus athléirithe ar fáil chun sinn a spreagadh agus a theagasc agus siamsaíocht a chur ar fáil dúinn,
nithe mar Éanbhreathnú do Leanaí, Ceardaíocht Thraidisiúnta agus Ceardlanna Caomhnaithe.

Chun eolas breise a fháil, féach ar An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta.