National Heritage Week

Tá réimse deiseanna ar fáil ag Publicjobs.ie agus san áireamh tá róil san Oidhreacht, sa Chultúr
agus sna hEalaíona.

Is í seo an an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta
atá á reáchtáil ag an gComhairle Oidhreachta
chun ceiliúradh a dhéanamh ar gach rud a bhaineann leis an oidhreacht. Tá d’aidhm ag an tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta, pobail agus institiúidí cultúrtha, lucht acadúil agus díograiseoirí a thabhairt le chéile d’fhonn eolas
a fhorbairt maidir le fiúntas na hoidhreachta
agus tacú lena caomhnú.

Is deis an-mhaith atá san ócáid seo chun níos
mó eolais a fháil faoinár n-oidhreacht. Tá ceardlanna, taispeántais, cainteanna agus athléirithe ar fáil chun sinn a spreagadh agus a theagasc agus siamsaíocht a chur ar fáil dúinn,
nithe mar Éanbhreathnú do Leanaí, Ceardaíocht Thraidisiúnta agus Ceardlanna Caomhnaithe.

Chun eolas breise a fháil, féach ar An tSeachtain Oidhreachta Náisiúnta.