Céimithe

Tá ár bhFeachtas Céimithe 2019 dúnta anois.

Táimid an-sásta a fhógairt go mbeidh ár bhFeachtas Iarchéime d'Oifigigh Riaracháin ar oscailt anois agus dúnfar é an 7 Deireadh
Fómhair.

Táimid ag lorg céimithe sna réimsí seo:
  • Gnó agus Airgeadas
  • Acmhainní Daonna
  • Ginearálta

Más spéis leat a bheith ag obair i dtimpeallacht dinimiciúil mar bhainisteoir sóisearach, ag
cruthú polasaí agus ag dréachtadh moltaí a mhúnlóidh todhchaí na hÉireann, seo í an
ghairm duitse!

Mar Oifigeach Riaracháin (Ginearálta), bheadh
ról tábhachtach agat i gcruthú polasaí agus straitéise sna réimsí a bhaineann le ceisteanna eacnamaíocha, airgeadais, idirnáisiúnta, comhshaoil agus sóísialta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar 2019 Céimthe.