Chéimithe sna hAcmhainní Daonna

I mbliana do na róíl céimithe mar Oifigeach Riaracháin, tá trí sruth iarratais againn.

An uair seo tá an Státseirbhís ag earcú daoine le cáilíochtaí, scileanna agus inniúlachtaí ar leith
sna réimsí seo:

  • Acmhainní Daonna;

Chun iarratas a dhéanamh sa réimse is spéis leat, ní gá ach ‘clic’ a dhéanamh ar an mBosca Ginearálta, an Bosca Gnó agus Airgeadas nó an Bosca Acmhainní Daonna nó roghnaigh na
trí cinn má tá tú cáilithe.

Is cosúil go mbeidh deiseanna don Oifigeach Riaracháin (Ginearálta) trasna Ranna agus Oifigí éagsúla sa Státseirbhís.

Táthar ag súil go mbeidh bunchéim onórach (ar a laghad leibhéal 8) sna hinniúlachtaí seo a leanas.

Beidh an feachtas seo ag oscailt ar 1 Deireadh Fómhair.