Fógra faoi sceamáil ar WhatsApp atá dírithe ar publicjobs.ie Faigh tuilleadh eolais

Róil d’Eacnamaithe Iarchéime

Beidh Seirbhís Eacnamaíoch agus Mheasúnaithe an Rialtais (IGEES) ag earcú le haghaidh Eacnamaithe Iarchéime Mí Deireadh Fómhair seo. Beidh na róil d’Eacnamaithe Iarchéime ar oscailt ón 1 Deireadh Fómhair go dtí il 24 October.

Is seirbhís chomhtháite tras-Rialtais í an IGEES leis an aidhm cur le ról na heacnamaíochta agus anailís ar luach ar airgead i gceapadh beartas poiblí a neartú.

Tá ról tábhachtach ag an IGEES in athchóiriú agus i láidriú na Státseirbhíse agus ag tacú leis an Rialtas ag cur chun cinn na saindúshláin mhóra polasaí cosúil le fás eacnamaíoch, eisiamh sóisialta, cur le soláthar seirbhíse agus dearadh polasaí atá níos fearr.

Mar Eacnamaí Iarchéime, tá an IGEES ag cur deiseanna fairsinge fostaíochta ar fáil trasna Ranna Rialtais i róil anailíse in gach réimse; mar shampla, i gcúrsaí iompair, tithíocht, an t-oideachas, coimirce shóisialta, gníomhú ar son na haeráide, chomh maith le réamhaisnéisiú mhaicreacnamaíoch, caiteachas agus polasaí eacnamaíoch.

Chun na foláirimh poist is déanaí don ról seo agus róil eile a fháil, déan síniú agus cláraigh do ghairmeacha tábhachtacha.

Osclóidh an feachtas seo ar 1 Deireadh Fómhair go dtí il 24 October.

Iarratas Anois