Aonach Gairmeacha Ollscoil Chathair Átha Cliath

Déan freastaI gan teip ar an imeacht seo! Beimid ag Aonach Gairmeacha Ollscoil Chathair Átha Cliath (DCU) Déardaoin 26 Meán Fómhair i mbliana chun cur chun cinn a dhéanamh ar na
róil atá againn mar Oifigigh Riaracháin sna
réimsí Gnó agus Airgeadas, Acmhainní Daonna, Ginearálta agus Caidrimh Thionsclaíoch.

Tá an imeacht seo ar siúl in DCU, Glas Naoin, Co. Átha Cliath ón 2:00pm go dtí 3:00pm. Is deis iontach an imeacht seo do chéimithe agus do
mhic léinn DCU chun casadh ar agus labhairt le fostóirí éagsúla san earnáil phoiblí aagus phríobháideach.

Más mian leat cuairt a thabhairt ar ár seastán, tá deiseanna móra áirithe againn le roinnt le mic léinn agus le céimithe ar spéis leo a bheith ag
obair ar bhuncheisteanna a mhúnlóidh todhchaí
na hÉireann. Beimid ag fostú le haghaidh róil mar Oifigeach Riaracháin go luath Mí Deireadh Fómhair, róil a thugann deis duit dul ag obair mar bhainisteoirí sóisearacha i ranna rialtais, ag déanamh taighde agus ag dréachtadh polasaí.

Táimid ag lorg céimithe sna réimsí: Acmhainní Daonna, Gnó agus Airgeadas, Ginearálta agus Caidrimh Thionsclaíoch.

Chun níos mó eolais a fháil faoi ról an Oifigigh Riaracháin, caith súil ar ár leathanach Slí do Ghairmeacha. Sínigh le haghaidh foláirimh do phoist – tá sé éasca, níl le déanamh agat ach clárú le Publicjobs.ie chun an eolas is déanaí a fháil ar ghairmeacha is spéis leat.

Beidh ár gcomhghleacaithe ag an tSeirbhís Eacnamaíoch agus Measúnaithe Rialtais (IGEES) i láthair freisin ag an imeacht seo agus beidh róil Eacnamaí iarchéime ar fáil, agus tá an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag lorg Iniúchóirí ar oiliúint.