Is é Grad Ireland an t-Aonach Gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl Dé Céadaoin, 2 Deireadh Fómhair ag an RDS Simmonscourt i mBaile Átha Cliath 4. Beimid ann chun comhairle a thabhairt duit agus le hinsint duit faoin bhfeachtas reatha don Oifigeach Riaracháin, agus beidh peann agus peann aibhsithe nó dhó freisin le breith leat b’fhéidir!

I mbliana, beidh trí sruth earcaíochta againn sna réimsí Gnó agus Airgeadas, Acmhainní Daonna agus na disciplíní eile ar fad (Ginearálta). Osclóídh an feachtas seo Dé Máirt, 1 Deireadh Fómhair.

I measc cineálacha tionscadal ar a mbeadh tú ag obair áirítear:

  • Cruthú polasaí agus straitéis ar mhórcheisteanna na linne cosúil le athrú aeráide, an Breatimeacht, airgeadas na hÉireann, eacnamaíocht agus fás;
  • Taighde agus dréachtadh ar mholtaí maidir leo seo agus ceisteanna eile;
  • Obair mar bhainisteoirí sóisearacha i Ranna Rialtais. 2019 Clár Forbartha do Chéimith

An bhfuil spreagadh spéise ansin? Má tá tuilleadh eolais uait, beidh ár bhfoireann chairdiúil ag Seastán Publicjobs.ie ábalta an taithí acu féin a roinnt leat faoin obair mar Oifigeach Riaracháin sa Seirbhís Phoiblí agus sa Státseirbhís. Beimid ábalta aon cheisteanna atá agat a fhreagairt faoin bpróiseas earcaíochta agus faoi conas iarratas a dhéanamh.

Chun tuilleadh a fhoghlaim faoin ról mar Oifigeach Riaracháin, caith súil ar ár Leathanach don Feachtas do Chéimithe 2019, a dhéanann cur síos ar an ról agus na hinniúlachtaí do gach grád sa Státseirbhís agus sa Seirbhís Phoiblí.

Sínigh le haghaidh foláirimh do phoist – tá sé éasca, níl le déanamh agat ach clárú le Publicjobs.ie chun an eolas is déanaí a fháil ar ghairmeacha is spéis leat.

Táimid ag tnúth le tú a fheiceáil ar an lá!