Migrant Expo

Tá an-áthas orainn a bheith ag freastal ar an Migrant Expo Déardaoin, 3 Déireadh Fómhair ón 10:00AM-14:00 ag Halla Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath – Campas na Cathrach, Sráid Aungier, Baile Átha Cliath 8.

Is imeacht ar leith ghairmeacha é Migrant Expo a thacaíonn le hinimircigh agus teifigh a scileanna
ar chuardach poist agus infhostaitheachta a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige cabhrú le hinimircigh fostaíocht de chaighdeán maith a
fháil, agus le fostóirí cosúil linn féin daoine cumasacha a aimsiú le cúlraí ilchineálacha.

Mar an earcaitheoir tosaigh don Státseirbhís agus don Seirbhís Phoiblí, spreagaimid comhionannas páirtíochta san eagraíocht is cuma faoi inscne, stádas pósta nó teaghlaigh, claonadh gnéis, aois, míchumas, cine nó a bheith id do bhall den Lucht
Siúil.

Dá mba mhaith leat labhairt linn go pearsanta, beimid ar fáil ag Migrant Expo chun do cheisteanna a fhreagairt agus eolas a thabhairt ar na róil atá ar fáil faoi láthair, cáilitheacht agus an próiseas earcaíochta do na róil linn.

Le tuilleadh eolais a fháil faoi na róil atá ann, cláraigh led thoil agus sínigh le haghaidh foláirimh ar phoist uainn.