INTREO Logo

Tá an-áthas orainn a bheith ag freastal ar an Aonach Phoist agus Tacaíocht Fostaíochta de chuid INTREO i bpáirtíocht leis an Ionchathair Thoir Thuaidh (NEIC) ar an Déardaoin, 24 Deireadh Fómhair ag Club Óige an tSirriam, Sráid na Coitiantachta, An Duga Thuaidh, Baile Átha Cliath 1.

Tá sé mar chuspóir ag an NEIC maoirsiú a dhéanamh ar athfhorás fad-théarmach sóisialta agus eacnamaíoch Ionchathair Thoir Thuaidh Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar aidhm ag an ócáid seo, atá á reáchtáil ag INTREO, seirbhís de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, agus tacú leis an NEIC athfhorás a dhéanamh ar an gceantar trí díriú ar Oideachas agus Oiliúint.

Is deis iontach í seo casadh le fostóirí féideartha I dtaobh poist atá ar fáil leo. Beidh deis agat labhairt le seirbhísí tacaíochta oideachais, ina measc soláthróirí Oideachais agus Oiliúna, Fostaíocht Phobail, Printíseacht, JobsClub, tacaíocht don féin-fhostaíocht agus níos mo fós.

Tá deiseanna spreagúla áirithe ar fáil agus beimid ag déanamh fógraíochta ag an ócáid. Má tá níos mó eolais uait, buail trasna le d thoil chuig ár seastán.

Beimid ag obair freisin, mar chuid de thionscnamh nua á rith ag an ngrúpa athfháis NEIC, le beirt mac léinn idirbhliana i Mí na Samhna chun taithí a thabhairt dóibh obair a dhéanamh san Earnáil Phoiblí.