Future Jobs Ireland Summit

Rinne an Rialtas óstaigh ar mhol de phríomhpháirtithe leasmhara ar Phoist sa Todhchaí mar chuid de Poist sa Todhchaí – Éire (Future Jobs Ireland), plean uile-rialtais chun rath eacnamaíoch na tíre a bhaint amach sa domhain athraithe.

Tháinig an Tionscnamh Poist sa Todhchaí (Future Jobs Ireland Initiative), a seoladh Mí Márta, le chéile ag mol de 200 pháirtithe leasmhara ag Tangent in Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide chun comhspriocanna Poist sa Todhchaí Éire 2020 a mhúnlú. Ina measc bhí airí rialtais, fostóirí, lucht oibre agus ionadaithe gnó.

D’fhógair an Rialtas go bhfuil €300m le hinfheistiú san ardoideachas faoin Tionscnamh Caipitil Dhaonna. San dul chun cinn atá déanta faoin Tionscnamh Poist sa Todhchaí tá straitéis nua Fiontair Bheaga agus Mheánacha (SME) agus fiontraíochta, taighde tosaithe ar roghanna cian-oibre agus fleisc-ama, seoladh Ciste Cnuasú Réigiúnach de €2.75m, straitéis nua fiontraíochta do mhná agus oiliúint nua atá á cur ar fáil.

Bhí imeacht an lae inné dírithe ar thrí théama ar leith, ina measc Ag Aistriú nó ag tacú le oibrithe athchumasú nó uaschumasú sa chás go bhfuil a ról nó a earnáil faoi thionchar ¬¬domhain athraithe. Ag Cnuasú nó ag neartú réigiúin agus ag spreagadh gnóthaí chun obair le chéile agus foghlaim óna chéile agus Modhanna Nua Oibre nó ag fiosrú roghanna de chian-obair agus fleisc-ama agus ag cur le moil dhigiteacha ar fud na hÉireann.