Temporary Clerical Officer Campaign

Beidh ár bhfeachtas d’Oifigeach Cléireachais Sealadach beo ón Déardaoin 28 Samhain. Beimid i mbun earcaíochta don Státseirbhís ar fud na tíre.

Mar Oifigeach Cléireachais Sealadach, d’fhéadfadh dualgais cléireachais ghinearálta a bheith i gceist, ag obair mar chuid d’fhoireann le seirbhísí a sholáthar, ag obair leis an teicneolaíocht is déanaí chun seirbhísí a thaifeadadh agus a chur chun cinn, ag tabhairt tacaíochta do bhainisteoirí líne agus do chomhghleacaithe agus ag déanamh cumarsáide agus ag soláthar seirbhís phoiblí d’ardchaighdeán don phobal i gcoitinne.

Beidh dhá chéim sa phróiseas earcaíochta. Is Ceistneoir Measúnaithe, ar fáil do ghnáthiarrthóirí agus d’iarrthóirí le riachtanais speisialta atá i gCéim a hAon, agus agallaimh bunaithe ar inniúlachtaí.

Fáiltímid sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, an príomhearcaitheoir don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí, roimh iarratais ar phoist ó dhaoine faoi mhíchumas. Cuirimid forbairt agus fostú daoine atá faoi mhíchumas chun cinn agus tacaímid leis, agus cuirimid éagsúlacht agus cuimsiú chun cinn ar fud na Státseirbhíse agus na Seirbhíse Poiblí go léir.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi cad atá riachtanach le barr feabhais a bhaint amach sa ról seo, féach ar ár n-inniulachtaí..

Chun iarratas a dhéanamh ar an ról seo, cliceáil anseo.