Innovation WeekBeidh Seachtain na Nuálaiochta ar fud na Seirbhís Poiblí ar fad, den chéad uair i mbliana ó 9-13 Nollaig agus tá iarrtha ar na hEagraíochtaí Seirbhíse Poiblí ar fad díriú go speisialta ar an nuálaíocht laistigh dá n-eagraíochtaí ar feadh na seachtaine sin.

Comhdháil Nuálaíochta an ócáid is mó a bheidh ar siúl le linn Sheachtain na Nuálaíochta agus beidh sé sin ar siúl san ionad Printworks i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar 10 Nollaig. An mhaidin sin, beidh clár iontach cainteoirí agus leanfaidh an chomhdháil san iarnóin le ‘Innovation Faster Classes’.

Is féidir leat do spéis sa Chomhdháil Nuálaíochta a léiriú anseo.

Beidh ceardlann nuálaíochta á reáchtáil againn dár bhfoireann in Publicjobs.ie, mar chuid den cheiliúradh ar Sheachtain na Nuálaiochta agus ar an obair chruthaitheach atá ag dul ar aghaidh ar fud na Státseirbhíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na tionscadail iontacha agus nuálacha ar a mbíonn Státseirbhísigh ag obair, b’fhiú duit féachaint ar ár leathanach Nuálaíocht sa tSeirbhís Phoiblí.