BT Young Scientist and Technology Exhibition

Agus an 56ú Taispeántas BT d’Eolaithe Óga & Teicneolaíocht ar siúl ón gCéadaoin seo, an 8ú Eanáir, go dtí an Aoine, an 11ú Eanáir, táimid ar
bís lena fháil amach cad a thiocfaidh ón gcéad ghlúin eile d’aireagóirí, eolaithe, nuálaithe agus fiontraithe.

Ag Publicjobs.ie, tá roinnt post spreagúil againn
leis an Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais dóibh siúd ar spéis leo iad agus atá tar éis a ngairmeacha a thosú i réimse na hEolaíochta
agus na Teicneolaíochta.

I measc na bpost atá ar fáil againn faoi láthair tá Anailísí Saotharlainne, Anailísí Ceimiceach agus Anailísí DNA, sna poist sin, bheadh ról lárnach
agat i mbun anailíse do chóras dlí choiriúil na hÉireann. Freisin, tá Eolaí Fóiréinseach á earcú againn agus sa phost sin, d’fhéadfá a bheith ag
soláthar comhairle agus tacaíocht chun cur le ceart dlí a chur i bhfeidhm!

Guímid gach rath ar gach duine atá ag glacadh páirt i dTaispeántas BT d’Eolaithe Óga & Teicneolaíocht na seachtaine seo. Táimid ag súil go gcuirfidh sibh spéis amach anseo i gceann éigin den iliomad post atá againn in earnáil na heolaíochta agus na teicneolaíochta.