Eolaí

Beidh ceiliúradh á dhéanamh againn ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na gCailíní san Eolaíocht Dé Máirt, 11 Feabhra.

Déanann Lá Idirnáisiúnta na mBan agus na
gCailíní san Eolaíocht de chuid na Náisiún Aontaithe ceiliúradh ar ról na mban agus na gcailíní san eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus mata. Tarraingíonn sé aird, freisin, ar an mbeárna phá shuntasach atá idir na hinscní sa réimse seo.

Táimid an-tiomanta do chomhionannas deise do gach duine inár gcleachtais fostaíochta, beag beann ar inscne, stádas sibhialta nó teaghlaigh, claonadh gnéis, creideamh, aois, míchumas, cine nó ballraíocht den Lucht Siúil.

Freisin, táimid ag fógairt roinnt deiseanna
iontacha a bhfuil baint acu leis an eolaíocht.
San áireamh, tá post sinsearach mar Stiúrthóir na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil: Director of the Environmental Protection Agency , , a bhfuil taithí i gcosaint raideolaíoch riachtanach dó, agus tá roinnt deiseanna den scoth againn i dtaca le gairmeacha i réimse an leighis: Medicine.

Chun eolas a fháil faoi phoist atá ar na bacáin i réimse na heolaíochta, na hinnealtóireachta agus na teicneolaíochta, cláraigh linn register with publicjobs.ie agus cláraigh chun go gcuirfear ar an eolas thú faoi phoist.