Bhí cruthaitheacht, greann, agus scileanna maithe digiteacha le brath sna físeáin (30 soicind an ceann) a seoladh isteach chun na deiseanna gairme atá ar fáil san earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chuid de chomórtas a d’eagraigh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tríd an suíomh gréasáin www.publicjobs.ie.

 D’fhreagair os cionn 100 dalta iarbhunscoile ó scoileanna ar fud na tíre an dúshlán, agus seoladh físeáin isteach i nGaeilge agus i mBéarla. D’fhógair an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí na buaiteoirí ag imeacht ar líne inniu (27.04.22).

Is é Daithí Ó Loinsigh ó Ghaelcholáiste Chiarraí, Trá Lí, Co. Chiarraí, buaiteoir iomlán an chomórtais i mbliana. Beidh deis ag Daithí na scileanna meán nua atá foghlamtha aige a úsáid chun an Taoiseach, Micheál Martin, a chur faoi agallamh faoina ghairm go dtí seo.

Bhí Jennifer Holly, Migha Saji, David Roulston agus Shakirat Olayode ó Royal and Prior School, Ráth Bhoth, Co. Dhún na nGall, agus Aoidhbe Ducey agus Emma Herlihy ó Scoil Chuimsitheach an Bhóthair Bhuí, Co. Chorcaí, sa dara háit.

Beidh an deis ag an bhfoireann ó Dhún na nGall scileannatarrthála praiticiúla a fhoglaim ar thuras go bunáit héileacaptair Gharda Cósta na hÉireann. Beidh an deis ag an bhfoireann ó Chorcaigh, ansin, páirt a ghlacadh i rólghlacadh póilíneachta leis an nGarda Síochána.

Agus buíochas á ghabháil aici le gach duine a chuir leis an gCur i Láthair - Comórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna, bhí an méid seo a leanas le rá ag Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, Shirley Comerford:

“Gan tacaíocht ó mhúinteoirí, theoirchomhairleoirí agus chomordaitheoirí idirbhliana, is dócha nach mbeadh an deis ag daltaí páirt a ghlacadh sa chomórtas, agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach scoil a ghlac páirt as an gcaoi ar spreag siad na daltaí. Chuir ár gcomhghleacaithe i Roinn an Taoisigh, sa Gharda Síochána agus i nGarda Cósta na hÉireann duaiseanna iontacha ar fáil agus táimid an-bhuíoch díobh. Ina theannta sin, fuaireamar tacaíocht iontach ó chomhghleacaithe san earnáil phoiblí, a chuir scéalta ó fhostaithe ar fáil, agus ó Institiúid na dTreoirchomhairleoirí agus ón gComhairle Náisiúnta um Threoir san Oideachas. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil lenár bpainéal moltóirí chomh maith.”

Chuir sí leis sin:

“Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le gach dalta a chuir físeáin isteach don Chur i Láthair. Cuireann siad le tuairim atá againn cheana féin, .i. go bhfuil cumas iontach i ndaoine óga agus gur féidir leo cur go dearfach lenár ndaoine agus lenár dtír trí sheirbhís phoiblí. Tar éis dúinn féachaint ar na físeáin, is léir go bhfuil todhchaí dearfach i ndán don earnáil phoiblí. Déanaim comhghairdeas leis an mbuaiteoir agus leis na hiarrthóirí a bhí sa dara háit. Bainigí sult as na duaiseanna iontacha atá buaite agaibh.”

Agus na rannpháirtithe uilig á moladh aige agus comhghairdeas á dhéanamh aige leis na buaiteoirí, dúirt an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Michael McGrath, an méid seo a leanas:

“Chuir gach duine a ghlac páirt sa chomórtas seo leis an tuiscint atá againn ar dhearcadh na ndaoine óga i leith na hearnála poiblí. Tá sé de dhualgas orainne leas a bhaint as sin chun daoine óga a spreagadh chun smaoineamh ar dheiseanna gairme sa tseirbhís phoiblí. Déanaim comghairdeas leis an mbuaiteoir agus leis na hiarrthóirí a bhí sa dara háit. Táim ag súil go mór le cloisteáil faoin taithí iontach a bheidh acu sna seachtainí atá amach romhainn.”

Bainifidh na foirne leas as a nduaiseanna sna seachtainí atá amach romhainn.  Is féidir féachaint ar na físeáin ar éirigh leo anseo.  

 

Buaiteoir iomlán an chomórtais:

Gaelcholáiste Chiarraí,

https://youtu.be/w-TSCJf7riM

 

Dara háit:

Royal and Prior

https://youtu.be/vIe4FYi_lpQ

Boherbue

https://youtu.be/P5X7rZUsNgQ