Tugann Brendan eolas dúinn faoina ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin in oifig an Ard-Rúnaí sa Roinn Trádála, Fiontair, agus Fostaíochta, mar aon leis an deis a fuair sé feidhmiú mar Rúnaí Príobháideach, i ról gníomhch mar Ardoifigeach Feidhmiúcháin.

Inis dúinn faoi do ról mar Oifigeach Feidhmiúcháin

Oibrím in oifig an Ard-Rúnaí sa Roinn Trádála, Fiontair, agus Fostaíochta.  Tugaim tacaíocht rúnaíochta do Bhord Bainistíochta na Roinne trí phaipéir a chomhordú do na cruinnithe agus trí mhiontuairiscí a ghlacadh, de réir mar is gá.  Déanaim tuairimí maidir le meamraim a chomhordú agus oibrím ar Cheisteanna Parlaiminte.  Feidhmím mar Rúnaí Príobháideach don Ard-Rúnaí, de réir mar is gá, agus tugaim treoir maidir lenár n-ábhar inlín agus cumarsáide don aonad.

 

Cad iad na deiseanna a chuir an ról seo ar fáil duit go dtí seo?

Bhí an deis agam céim sa Bhainsitíocht Phoiblí a bhaint amach, seisiún PQ ó bhéal a stiúradh don Roinn, an t-athrú i dtreo edocs (córas comhdaithe sa néal) a bhainistiú agus feidhmiú mar Rúnaí Príobháideach, i ról gníomhach ag grád an Ardoifigigh Feidhmiúcháin.

 

Cén fáth ar roghnaigh tú gairm san Earnáil Phoiblí?

Mheall an chinnteacht agus na deiseanna a chuirtear ar fáil mé.  Do dhaoine atá sásta obair a dhéanamh chun iad féin a fhorbairt, bíonn a lán deiseanna ar fáil sa tseirbhís phoiblí agus tá deiseanna den chineál seo á dtapú agam ó thosaigh mé.  Leag Covid-19 béim ar na buntáistí a bhaineann le cinnteacht phoist agus tá an chinnteacht sin an-tábhachtach dom.

 

Cén chomhairle a thabharfá do dhuine atá ag smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar ról an Oifigigh Feidhmiúcháin?

Mholfainn dóibh féachaint ar an scéal ar fad agus muinín a bheith acu astu féin.  Ghlac mé le hísliú pá chun teacht isteach sa Státseirbhís agus ba chinneadh iontach é.

 

An féidir leat labhairt linn faoi bhuaicphointe i do ghairm sa Státseirbhís?

D’oibrigh mé mar Rúnaí dialainne le hAire agus le Tanáiste, agus fuair mé taithí phearanta ar an gcaoi a stiúrtar Roinn Rialtais.