Seoladh mol ar leith ar líne do róil do chomhairligh leighis a earcaíonn publicjobs.ie i gcomhar le FSS inniu.

Mar chuid den chomhpháirtíocht, déanfaidh publicjobs.ie bainistíocht ar an bpróiseas neamhspleách earcaíochta agus roghnaithe do róil bhuana do chomhairligh leighis ar son FSS.

Is féidir breathnú ar róil do chomhairligh leighis ar mhol só-úsáidte amháin ar líne anois. Déanfar 12 réimse speisialtachta a earcú ar an mol, lena n-áirítear máinliacht, síciatracht, pédiatraic, ainéistéiseolaíocht, leigheas éigeandála, obstatraic agus gínéiceolaíocht, leigheas ginearálta inmheánaigh, paiteolaíocht, raideolaíocht, sláinte phoiblí, ortódóntaic, agus oftailmeolaíocht.

Ba mhian le FSS teagmháil a dhéanamh le speisialtóirí a bhfuil oiliúint déanta acu agus atá ag obair in Éirinn cheana féin, leo siúd atá ag obair thar lear, mar aon le speisialtóirí a rinne oiliúint i ndlínsí eile. Chun tacú le hiarrthóirí atá faoi mheas do róil, leagtar amach na riachtanais atá i gceist chun oibriú i gcóras sláinte na hÉireann, mar son le heolas faoi thithíocht, cháin, bhaincéireacht, thiomáint, agus oideachas ar an mol. Tá sé éasca gach folúntas a chuardach trí úsáid a bhaint as an speisialtacht, as an gcontae, nó as scagairí eochairfhocal.

Le 130,000 fostaí, is í FSS an fostóir is mó in Éirnn, agus ceann de na fostóirí is forásaí. Tá a lán buntáistí ag baint le hobair a dhéanamh i seirbhís sláinte na hÉireann, lena n-áirítear conarthaí buana fostaíochta, deiseanna agus maoiniú d’oideachas leanúnach leighis agus do thaighde, pinsean mealltach seirbhíse poiblí, cearta i dtaca le laethanta saoire poiblí agus obair sholúbtha.

DúirtAnne Marie Hoey, Stiúrthóir Náisiúnta FSS d’Acmhainní Daonna, an méid seo a leanas:

Agus éileamh ar bhaill foirne leighis ag ardú as cuimse sa domhan forbartha, tá an earcaíocht agus an choinneáil mar phríomhthosaíochtaí, a chabhraíonn linn leanúint orainn agus an cúram is fearr a chur ar fáil dár n-othair agus dár n-úsáideoirí seirbhíse

Táimid ag feidhmiú i margadh domhanda earcaíochta atá iomaíoch, agus tá sé fíorthábhachtach gur féidir linn ár mic léinn leighis a choinneáil i seirbhís sláinte na hÉireann agus céimithe ó thíortha eile a mhealladh. Is í aidhm an Mhoil nua do Chomhairligh Leighis béim a leagan ar na buntáistí a bhaineann lena bheith ag obair in Éirinn agus a chinntiú go bhfuil an próiseas iarratais chomh simplí agus is féidir.”

ChuirMargaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach publicjobs.ie, leis an méid sin nuair a dúirt sí:

Ag publicjobs.ie, bímid sásta tacú le FSS agus comhairligh leighis á n-earcú acu in Éirinn. Mar sholáthraí lárnach na seirbhísí earcaíochta, measúnaithe, agus roghnaithe sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí, táimid tiomanta do phróiseas roghnaithe atá oscailte agus trédhearcach a chur ar fáil chun na hiarrthóirí is fearr a aithint do na róil seo.”

Téigh go Mol Comhairligh Leighis chun tuilleadh eolais a fháil agus chun breathnú ar na deiseanna uilig atá ar fáil.