Anseo ag publicjobs.ie, táimid an-bhródúil as urraíocht a dhéanamh ar an Duais d’Eagraíocht Seirbhíse Poiblí na Bliana ag an gcéad Searmanas Duaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú, ar an 2 Feabhra 2023 i bPáirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath.

Óstálann an tIonad um Éagsúlacht in Éirinn na duaiseanna agus beidh painéal de shaineolaithe i réimse na hÉagsúlachta agus an Chuimsithe ann mar mholtóirí.  Tabharfaidh na duaiseanna aitheantas do na heagraíochtaí sin a bhfuil athruithe dearfacha á gcur i bhfeidhm acu i ngach réimse den É&C in ionaid oibre ar fud na hÉireann.

Tugann na Duaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú deis dúinn daoine aonair agus eagraíochtaí a dhéanann a ndícheall i dtaca lena dtiomantas do bharr feabhais a sholáthar i ngach réimse den É&C a cheiliúradh.

Ó níos mó ná 150 iontráil, tá cúig iontráil curtha ar an ngearrliosta don bhabhta ceannais i ngach ceann de na 10 gcatagóir sna Duaiseanna, tar éis dóibh dul i bhfeidhm ar an bpainéal moltóirí de bharr na hoibre iontaí atá déanta acu i réimse na hÉ&C.

Tá na hiontrálacha seo a leanas sa bhabhta ceannais do Dhuais publicjobs.ie d’Eagraíocht na Bliana: Bord na Móna, Banc Ceannais na hÉireann, an GFT in Éirinn, Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta agus Teagasc.

Dúirt Margaret McCabe, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Eatramhach publicjobs.ie, an méid seo a leanas,

“Tá an-áthas orainn urraíocht a dhéanamh ar an Duais d’Eagraíocht Seirbhíse Poiblí na Bliana agus daoine aonair agus eagraíochtaí a dhéanann a ndícheall i dtaca lena dtiomantas do bharr feabhais a sholáthar i ngach réimse den É&C a cheiliúradh agus a chur chun cinn. Ag publicjobs.ie, creidimid go spreagann seirbhís phoiblí bhisiúil, ionchuimsitheach, a fhaigheann fuinneamh ón gcaoi a gcuireann fostaithe ó gach earnáil den tsochaí léi, áiteanna oibre níos nuálacha, níos táirgiúla agus polasaithe, cláir agus seirbhísí níos feagrúla agus níos ionchuimsithí.

 

Táthar ag súil leis go bhfreastalóidh os cionn 400 duine ar an ócáid cheiliúrtha i bPáirc an Chrócaigh, ag a bhfógrófar na buaiteoirí mar na daoine is mó ag a bhfuil tionchar, na daoine is nualaí, agus na daoine is spreagúla atá ag obair i réimse na hÉ&C in Éirinn.

Faigh tuilleadh eolais faoi na duaiseanna trí chliceáil ar an nasc seo a leanas: suíomh gréasáin na nDuaiseanna Náisiúnta um Éagsúlacht agus Chuimsiú.