Ba mhaith linn comhghairdeas a dhéanamh leis an gcéad rang a thug faoin Teastas Gairmiúil in Acmhainní a Fháil agus san Earcaíocht, ar bronnadh cáilíocht orthu ag Searmanas Bronnta an Fhorais Riaracháin i gCaisleán Bhaile Átha Cliath an tseachtain seo caite

Bronnadh cáilíocht ar aon bhall foirne déag ó publicjobs.ie. Is éacht suntasach í an cháilíocht ghairmiúil seo ina bhforbairt ghairmiúil leanúnach. Tá moladh ar leith ag dul do Zoe Cullen, a fuair Duais an Ranga toisc go bhfuair sí na torthaí is fearr sa rang, ina raibh 27 nduine.

Tá sé mar aidhm ag an gClár seo gréasán de ghairmithe earcaíochta a fhorbairt i seirbhís phoiblí na hÉireann, a bheadh in ann cleachtais nua-aoiseacha agus fhorásacha earcaíochta agus roghnaithe a chur i bhfeidhm in eagraíochtaí i seirbhís phoiblí na hÉireann, de réir dea-chleachtas.

D’fhorbair publicjobs.ie an clár i gcomhar leis an bhForas Riaracháin in 2020. Tá an clár creidiúnaithe ag Ollscoil Náisiúnta na hÉireann mar Cháilíocht Sainchuspóra ag Leibhéal 8.

Tá an dara bliain den chlár faoi lán seoil anois, agus tá ochtar comhghleacaithe ó publicjobs.ie páirteach ann. Ba mhaith linn gach rath a ghuí ar rang na bliana seo agus táimid ag súil le bhur Searmanas Bronnta in 2024!