GDPR image

Mar gur tugadh isteach Rialachán Ginearátla um Chosaint Sonraí,seo an deis ár n-úsáideoirí a chur ar an eolas faoin Chód Cleachtais nuashonraithe maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ár Ráiteas nua faoi Phríobháideachas an Iarrthóra. Tá na doiciméid nua seo foilsithe ar ár suíómh gréasáin agus is féidir féachaint orthu anseo.

Aonach Post

Beidh ionadaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair ag Aonad Post i nDún Dealgan ar an 15 Bealtaine 2018 idir 2.00i.n. agus 7.00i.n. in Óstán Crowne Plaza, Dún Dealgan.