FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN

d’fhón cliste le beirt ar an scáileán le cúlra bán ar a bhfuil dathanna eile ar thaobh na láimhe deise agus grianghraf de lógó ar bhfuil cearnóg chorcra agus téacs bán agus na focail ‘An Cur i Láthair’ ar thaobh na láimhe clé

FÁILTE CHUIG
‘AN CUR I LÁTHAIR’

COMÓRTAS MARGAÍOCHTA PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA

CUIRFEAR TÚS LEIS AN GCOMÓRTAS GO LUATH SA BHLIAIN 2022

Anois agus an t-eolas uilig faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí atá ag teastáil uathu ag do dhaltaí, tá sé in am dóibh an t-eolas nua a fuair siad a thástáil. Is comórtas margaíochta spraíúil é ‘An Cur i Láthair’, agus ba mhian linn go mbainfeadh do dhaltaí úsáid as a gcruthaitheacht chun físeán a dhéanamh ina léirítear an earnáil phoiblí mar chonair ghairme shuimiúil, ina bhfuil éagsúlacht le brath, dá bpiaraí. Ar ndóigh, beidh an deis ag daltaí duaiseanna iontacha a bhuachan, mar aon leis an deis duais iontach a lua ar a CV.

Chun do spéis a léiriú, ní mór do Mhúinteoirí nó Treoirchomhairleoirí a seoladh ríomhphoist a chur isteach trí chlárú ar ár liosta seachadta thíos.

bhean ag baint úsáid as fón cliste ar sheastán chun físghlao a dhéanamh