FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN

d’fhón cliste le beirt ar an scáileán le cúlra bán ar a bhfuil dathanna eile ar thaobh na láimhe deise agus grianghraf de lógó ar bhfuil cearnóg chorcra agus téacs bán agus na focail ‘An Cur i Láthair’ ar thaobh na láimhe clé

FÁILTE CHUIG
‘AN CUR I LÁTHAIR’

COMÓRTAS FÓGRAÍOCHTA PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA

Eolas faoi ‘An Cur i Láthair’

Is bealach spraíúil é Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna chun dúshlán a chur roimh do dhaltaí a gcuid scileanna cruthaitheacha, digiteacha agus cumarsáide a léiriú agus iad ag foghlaim faoi dheiseanna gairme a bheidh ar fáil dóibh san earnáil phoiblí amach anseo.

Chun cur isteach ar an gcomórtas, ní mór do dhaltaí físeán (30 soicind) a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí. Is féidir le daltaí díriú ar:

  • Ghairmeacha ginearálta san earnáil phoiblí
  • Dhuine a bhfuil aithne acu orthu a oibríonn san earnáil phoiblí
  • Ról ar leith a bhfuil suim acu ann

Ní hamháin go spreagfaidh an comórtas seo foghlaim idir phiaraí mar chuid de chur chuige i leith na treorach a bhaineann leis an scoil i gcoitinne, is gníomhaíocht neartaithe foirne den scoth é ‘An Cur i Láthair’ ar féidir le gach dalta sult a bhaint as. Is féidir le daltaí cur isteach ar an gcomórtas ina n-aonar nó i ngrúpaí ina bhfuil suas le seisear.

woman smiling

Féach ar Zainab Boladale agus í ag tabhairt leideanna áisiúla chun cabhrú leat físeán a chruthú don Chur i Láthair.

Duaiseanna

Beidh an deis ag buaiteoirí Chomórtas Fógraíochta Publicjobs.ie do Scoileanna na duaiseanna iontacha seo a leanas a bhuachan:

Deis na scileanna meán nua atá foghlamtha agat a úsáid chun an Taoiseach, Micheál Martin , a chur faoi agallamh faoina ghairm go dtí seo!

Foghlaim scileanna gníomhacha tarrthála ar thuras go hIonad Comhordaithe Tarrthála nó go Bunáit Héileacaptair de chuid Gharda Cósta na hÉireann.

Deis taithí a fháil ar ghníomhaíochtaí a bhíonn ar siúl sa chúlra agus páirt a ghlacadh in ionsamhlú póilíneachta leis an nGarda Síochána!


Acmhainní Foghlama

Déan Achmainní don Chomórtas: An Cur i Láthair, a íoslódáil, inar féidir leat treoracha do mhúinteoirí a fháil mar aon le hachmhanní don seomra ranga chun cabhrú le daltaí ullmhúchán a dhéanamh agus iad ag iarraidh físeán a chur isteach mar chuid den chomórtas, m.sh. eolas a fháil faoi ghairmeacha, conas script a scríobh, conas scéalchlár a dhéanamh agus nodanna maidir le físeán a scannanú.


Is féidir leat féachaint ar phleananna ceachta, eolas do dhaltaí agus phróifílí gairme ar ár suíomh gréasáin, m.sh. paraimhíochaineoirí, innealtóirí agus láimhseálaithe madraí custaim. Dhear treoirchomhairleoirí na hacmhainní seo i gcomhar le www.publicjobs.ie agus cabhróidh siad leatsa agus le do dhaltaí tuilleadh eolais a fháil faoin earnáil phoiblí, lena n-áirítear conairí gairme agus pointí iontrála éagsúla.

Critéir

Chun cabhair a thabhairt do do dhaltaí, is iad seo a leanas cuid de na critéir a mbeimid ag faire amach dóibh sna físeáin is fearr:

  • Coincheap ginearálta a bhfógra - an bhfuil sé soiléir, fíorasach agus oiriúnach?
  • Gné Dhíolacháin ar Leith (GDL) Ná déan dearmad: tá sé mar aidhm acu a bpiaraí a spreagadh chun tuilleadh eolais a lorg faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí
  • Cruthaitheacht - Ba chóir do d’fhógra seasamh amach!

Spriocdháta

Is é an 1 Aibreán 2022 an spriocdháta. Coinnigh súil air seo chun sonraí a fháil faoin imeacht deireanach beo i mí na Bealtaine 2022!

(Nóta: Is féidir go ndéanfaí athrú ar an spriocdháta seo, de réir na dtreoracha sláinte poiblí)

Conas cur isteach ar an gcomórtas

Chun cur isteach ar an gcomórtas, comhlíon an Fhoirm Iontrála

Léigh Téarmaí agus Coinníollacha an chomórtais

Tabair aiseolas dúinn!

Ba bhreá linn aiseolas a fháil uait faoinár n-acmhainní. Tabhair aiseolas dúinn faoi na rudaí a bhfuil tú sásta leo nó faoi rudaí sa bhreis ar chóir dúinn cur leis na hacmhainní, dar leat. Is féidir leat aiseolas a sheoladh chugainn trí mheán an ríomphoist, nó más mian leat dul i dteagmháil linn faoin gCur i Láthair, táimid ar fáil ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

An Cur i Láthair – Ceisteanna Coitianta