FAIGH EOLAS FAOIN TSEIRBHÍS PHOIBLÍ, AN FOSTÓIR IS MÓ IN ÉIRINN


TÁ MUID AG GLACADH LE hIONTRÁLACHA DON CHUR I LÁTHAIR ANOIS!

COMÓRTAS FÓGRAÍOCHTA PUBLICJOBS.IE DO SCOILEANNA

Faoin gCur I Láthair

Is bealach spraíúil é Comórtas Fógraíochta PublicJobs.ie do Scoileanna chun dúshlán a chur roimh do dhaltaí a gcuid scileanna cruthaitheacha, digiteacha agus cumarsáide a léiriú agus iad ag foghlaim faoi dheiseanna gairme a bheidh acu san earnáil phoiblí amach anseo.

Chun cur isteach ar an gcomórtas, ní mór do dhaltaí físeán (30 soicind) a chruthú ina ndéanann siad an earnáil phoiblí a chur chun cinn mar chonair ghairme mhealltach dá bpiaraí. Is féidir le daltaí:

  • Duine ar a bhfuil aithne acu a oibríonn san earnáil phoiblí a roghnú agus a gconair ghairme agus a ról a chur chun cinn
  • Ról ar leith san earnáil phoiblí ina bhfuil suim agat, ar fhoghlaim tú faoi nó a ndearna tú taighde air a chur chun cinn.
  • Cuir iontas orainn! Déan ról san earnáil phoiblí nach bhfuil tuiscint mhaith ag daoine air a phróifíliú.
  • Léirigh réimse deiseanna agus na buntáistí éagsúla a bhaineann le gairm san earnáil phoiblí.

Ní hamháin go spreagfaidh an comórtas seo foghlaim idir phiaraí mar chuid de chur chuige i leith na treorach a bhaineann leis an scoil i gcoitinne, is gníomhaíocht neartaithe foirne den scoth é An Cur i Láthair ar féidir le gach dalta sult a bhaint as. Is féidir le daltaí cur isteach ar an gcomórtas ina n-aonar nó i ngrúpaí ina bhfuil suas le seisear.


Acmhainní Foghlama

Déan Achmainní don Chomórtas: An Cur i Láthair, a íoslódáil, inar féidir leat treoracha do mhúinteoirí a fháil mar aon le hachmhanní don seomra ranga chun cabhrú le daltaí ullmhúchán a dhéanamh agus iad ag iarraidh físeán a chur isteach mar chuid den chomórtas, m.sh. eolas a fháil faoi ghairmeacha, conas script a scríobh, conas scéalchlár a dhéanamh agus nodanna maidir le físeán a scannanú.


Is féidir leat féachaint ar phleananna ceachta, eolas do dhaltaí agus phróifílí gairme ar ár suíomh gréasáin, m.sh. paraimhíochaineoirí, innealtóirí agus láimhseálaithe madraí custaim. Dhear treoirchomhairleoirí na hacmhainní seo i gcomhar le www.publicjobs.ie agus cabhróidh siad leatsa agus le do dhaltaí tuilleadh eolais a fháil faoin earnáil phoiblí, lena n-áirítear conairí gairme agus pointí iontrála éagsúla.

Critéir

Chun cabhair a thabhairt do do dhaltaí, is iad seo a leanas cuid de na critéir a mbeimid ag faire amach dóibh sna físeáin is fearr:

  • Coincheap ginearálta a bhfógra - an bhfuil sé soiléir, fíorasach agus oiriúnach?

  • Gné Dhíolacháin ar Leith (GDL) Ná déan dearmad: tá sé mar aidhm acu a bpiaraí a spreagadh chun tuilleadh eolais a lorg faoi ghairmeacha san earnáil phoiblí

  • Cruthaitheacht - ní mór do d’fhógra seasamh amach. Féach ar leideanna Zainab Boladale maidir le seasamh amach sa slua!
Watch Zainab Boladale's handy tips to help create your entry for The Pitch

Féach ar Zainab Boladale agus í ag tabhairt leideanna áisiúla chun cabhrú leat físeán a chruthú don Chur i Láthair.

Duaiseanna

ÓGLAIGH NA hÉIREANN

Cuairt lán d’aicsean ar Óglaigh na hÉireann i gCampa an Churraigh.


TG4

Turas stiúideo i TG4.


OOP

Turas treoraithe ar aon suíomh de chuid Oifig na nOibreacha Poiblí sa tír le saineolaí agus Cárta Oidhreachta do Theaghlach!


AN CUR I LÁTHAIR 21/22: BUAITEOIRÍ

Bronnadh duaiseanna den chéad scoth ar bhuaiteoirí an chomórtais anuraidh. Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh go Gailearaí na mBuaiteoirí 21/22CUIR IONTRÁIL ISTEACH ANOIS!

Is é an 10 Márta 2023 an spriocdháta d’Iontralacha
Cuir iontráil isteach roimh ár Spriocdháta d’Iontrálacha Luatha chun deis a fháil dearbhán €200 a bhuachan do do scoil!
Chun cur isteach ar an gcomórtas, comhlíon an FHOIRM IONTRÁLA AR LÍNEAn Cur i Láthair – Ceisteanna Coitianta