Тимчасовий адміністративний службовець — вільне володіння англійською та українською мовами


Ukrainian flag in background with lady and man smiling and looking at one another

Уряд Ірландії прагне забезпечити скоординованою національною гуманітарною допомогою людей, які рятуються від війни в Україні та шукають захисту в Ірландії.

З того часу, як у березні 2022 року ЄС ввів у дію Директиву ЄС про тимчасовий захист, Ірландія прийняла понад 13 000 громадян України та буде намагатися продовжувати роботу в цьому напрямку.

Щоб допомогти міністерствам, відомствам та державним установам Ірландії у зв'язку з безпрецедентним припливом громадян України в Ірландію, ми проводимо набір тимчасового адміністративного персоналу, який повинен вільно володіти усною і письмовою англійською та українською мовами.

Період працевлаштування становить 3 місяці, але він може варіюватися в залежності від посади.

Обов'язки службовців передбачають роботу з представниками громадськості та з людьми, які в'їжджають в Ірландію з України внаслідок поточного конфлікту.

Посадові обов’язки

Обов'язки тимчасового адміністративного персоналу, який вільно володіє англійською та українською мовами, можуть варіюватися в залежності від характеру роботи, яка проводиться роботодавцем.

На кандидатів, зарахованих на відповідні посади, будуть покладені наступні обов'язки:

 • Зустріч та реєстрація громадян України при їх першому прибутті в повітряні або морські порти Ірландії.
 • Спілкування та переклад у разі необхідності, оскільки прибулі українці взаємодіють з міністерствами/відомствами/агентствами щодо їх прав на працевлаштування, фінансову підтримку, освіту та житло (при необхідності), а також іншої державної підтримки, включаючи отримання особистого номера Служби державного забезпечення (PPSN).
 • Загальні адміністративні обов'язки, наприклад, подача документів, ксерокопіювання, відповіді на телефонні дзвінки, робота з електронною поштою, робота у приймальні тощо.
 • Взаємодія з керівництвом та колегами.
 • Взаємодія з колективом фахівців з питань надання послуг.
 • Робота з громадськістю/отримувачами послуг, наприклад, відповіді на запити та надання інформації.
 • Використання інформаційних технологій, зокрема робота з текстовими файлами, електронними таблицями, базами даних, електронною поштою та в мережі Інтернет.
 • Повсякденна робота з обліковими записами.
Оплата: 485,60 євро на тиждень (повний робочий день)

Графік роботи:  Повний робочий день (37 годин на тиждень), неповний робочий день (18,5 годин) і змінна робота

Місце працевлаштування:   По всій території

Дата відкриття вакансії:   30.03.2022

Дата закриття вакансії:   15.07.2022

Процес подачі заявок та рекрутації

Перед подачею заявки, будь ласка, переконайтеся, що ви маєте право подати заявку на посаду тимчасового адміністративного службовця. Ви можете зробити це, ознайомившись з розділом "Вимоги до кандидатів та право на участь" інформаційного буклету, а також з розділом "Запитання та відповіді", який наведено нижче.

Як подати заявку

Будь ласка, зверніть увагу: Заявки не будуть прийматися після дати закриття вакансії. Вказані дати є попередніми та можуть бути змінені. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до інформаційного буклету.

step 1

Крок перший

Зареєструйтеся на сайті publicjobs.ie, вказавши особисту адресу електронної пошти, щоб ми могли підтримувати з вами зв'язок на всіх етапах процесу підбору персоналу.

step 2

Крок другий

Натисніть Подати заявку Перегляньте заповнену вами заявку на вкладці "Мої заявки" вашого профілю, який ви зареєстрували на сайті publicjobs.ie.

step 3

Крок третій

Заповніть форму заявки

step 4

Крок четвертий

Перегляньте заповнену вами заявку на вкладці "Мої заявки" вашого профілю, який ви зареєстрували на сайті publicjobs.ie.

step 5

Крок п'ятий

Підтвердження Протягом 2 робочих днів з моменту подачі заявки ви отримаєте підтвердження.

step 6

Крок шостий

Співбесіда – якщо ви відповідаєте всім критеріям відбору і в обраному вами регіоні з'явиться достатня кількість вакансій.

Інформаційний буклет

Перш ніж подавати заявку, будь ласка, ознайомтеся з Інформаційним буклетом отримайте більш детальну інформацію.

Запитання та відповіді

Ви маєте інші запитання? Зв’яжіться з нами в соціальних мережах або електронною поштою за адресою Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..

Oifigeach Cléireachais Sealadach –
Líofacht sa Bhéarla agus san Úcráinis


Ukrainian flag in background with lady and man smiling and looking at one another

Tá Rialtas na hÉireann tiomanta do fhreagairt chomhordaithe daonna náisiúnta a chinntiú maidir le daoine atá ag teitheadh ón gcoimhlint san Úcráin agus ag lorg cosanta in Éirinn.

Tá Éire tar éis fáilte a chur roimh os cionn 13,000 Úcránach ó chuir an tAE Treoir an AE maidir le Cosaint Shealadach i bhfeidhm i mí an Mhárta 2022 agus léanfaidh sí uirthi ag cur fáilte rompu.

Chun cabhrú le Ranna, hOifgí agus Gníomhaireachtaí Stáit in Éirinn dul i ngleic le líon na nÚcránach atá ag teacht isteach sa tír go tobann ag an bpointe seo, tá cabhair á lorg againn ó bhaill foirne riaracháin shealadacha a bhfuil líofacht labhartha agus scríofa acu sa Bhéarla agus san Úcráinis araon.

Táthar ag súil leis go gcaithfidh ceapaithe 3 mhí sna róil seo ar dtús, ach tá éagsúlacht ann ó phost go post.

Mar chuid den ról, beidh ar cheapaithe a bheith ag obair leo siúd atá ag teacht isteach sa tír ón Úcráin de bharr na coimhlinte reatha agus le baill den phobal.

Faoin Ról

Bíonn dualgais an Oifigigh Chléireachais Shealadaigh (OCS) a bhfuil líofacht acu sa Bhéarla agus san Úcráinis ag brath ar an gcineál oibre a dhéanann an bhfostóir.

Is féidir go mbeidh na dualgais seo a leanas i gceist:

 • Fáilte a chur roimh Úcránaigh agus iad a chlárú nuair a shroicheann siad aerfoirt agus poirt in Éirinn;
 • Tascanna cumarsáide agus aistriúcháin, más gá, de réir mar a théann Úcránaigh i dteagmháil le Ranna / hOifigí / Gníomhaireachtaí Rialtais maidir lena gcearta i dtaca le fostaíocht, tacaíocht ioncaim, hoideachas agus lóistín (má tá sé ag teastáil), mar aon le tacaíochtaí Stáit eile, lena n-áirítear Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) a fháil.
 • Dualgais chléireachais ghinearálta, m.sh. comhdú, fótachóipeáil, glaonna teileafóin a dhéanamh/a fhreagairt, déileáil le ríomhphoist, deasc fáiltithe srl.;
 • Tacaíocht a thabhairt do bhainisteoirí líne agus do chomhghleacaithe;
 • Obair a dhéanamh mar bhall d’fhoireann chun seirbhísí a sholáthar;
 • Déileáil leis an bpobal/custaiméirí, m.sh. freagra a thabhairt ar fhiosrúcháin agus eolas a thabhairt;
 • Úsáid a bhaint as Teicneolaíocht Faisnéise, m.sh. próiseáil focal, scarbhileoga, bunachar sonraí, ríomhphost agus an t-idirlíon;
 • Gnáthobair na gcuntas.
Tuarastal: sa tseachtain (lánaimseartha)

Patrún Sealanna:  Tá Róil Lánaimseartha (37 n-uaire an chloig sa tseachtain), Róil Pháirtaimseartha (18.5 n-uaire an chloig sa tseachtain) agus Sealobair ar fáil.

Iona(i)d:  Ar fud na tíre

Dáta Oscailte:  30/03/2022

Dáta Dúnta:  15/07/2022

An Próiseas Iarratais agus Earcaíochta

Sula gcuireann tú iarratas isteach, bí cinnte, le do thoil, go ndeimhníonn tú go bhfuil tú incháilithe dár bhFeachtas d’Oifigigh Chléireachais Shealadacha. Is féidir leat seo a dhéanamh tríd an eolas faoi Riachtanais Iontrála agus Cháilitheachta atá sa Leabhrán Eolais a léamh agus trí na Ceisteanna Coitianta thíos a léamh.

Conas iarratas a dhéanamh

Tabhair faoi deara, le do thoil: Ní ghlacfar le hiarratais tar éis an dáta dúnta. Dátaí sealadacha atá i gceist agus is féidir go n-athrófar iad. Tá na sonraí uilig ar fáil i Leabhrán Eolais an Iarrthóra.

Céim 1

Céim 1

Cláraigh ar publicjobs.ie – bí cinnte, le do thoil, go mbaineann tú úsáid as do sheoladh ríomhphoist pearsanta ionas gur féidir linn dul i dteagmháil leat le linn staideanna uilig an phróisis roghnaithe.

Céim 2

Céim 2

Cliceáil ar Déan Iarratas Anois don chomórtas d’Oifigigh Chléireachais Shealadacha – Líofacht sa Bhéarla agus san Úcráinis

Céim 3

Céim 3

Comhlíon an fhoirm iarratais

Céim 4

Céim 4

Féach ar d’iarratas comhlíonta sa táb ar a dtugtar ‘M’Iarratais’ ar do phróifíl publicjobs.ie

Céim 5

Céim 5

Adhmháil - Ba chóir go bhfaighidh tú admháil laistigh de 2 lá oibre ón lá ar chuir tú d’iarratas isteach.

Céim 6

Céim 6

Agallamh – ba chóir duit gach critéar cáilitheachta a chomhlíonadh, agus caithfidh dóthain folúntas teacht chun tosaigh sa cheantar a roghnaigh tú.

Leabhrán Eolais

Le heolas níos doimhne faoin ról a fháil, léigh an Leabhrán Eolais sula gcuireann tú isteach ar an ról seo.

Ceisteanna Coitianta

 

An bhfuil ceist agat nár thugamar freagra uirthi? Is feidir leat teachtaireacht a sheoladh chugainn ar na meáin shóisialta nó ríomphost a sheoladh chugainn ag Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air..