Achoimre ar an gCóras Inniúlachta

Tugann an córas inniúlachta tacaíocht don Státseirbhís agus don tSeirbhís Phoiblí maidir le lucht saothair na todhchaí a fhorbairt. Tá sé mar aidhm againn daoine éagsúla, a bhfuil sé de chumas acu barr feabhais a sholáthar ar bhonn comhoibríoch, ar son ár Rialtais agus ar son mhuintir na hÉireann, a mhealladh, a chumasú agus a fhorbairt.

Chun Cumas a phlé agus a neartú, ní mór dúinn an duine iomlán a chur sa áireamh; a n-iompar, a scileanna, a mbuanna, a n-eolas, a luachanna, na rudaí a spreagann iad agus a réimsí spéise. Tá na cúinsí seo mar bhonn faoinár gcur chuige i leith na hearcaíochta agus na forbartha, de réir mar a fhorbraímid Státseirbhís nuálach, ghairmiúil, agus sholúbtha.

Trí thaighde cuimsitheach, leagamar amach na gnéithe inniúlachta atá ag teastáil chun lucht saothair na todhchaí a fhorbairt. Tá an córas inniúlachta do phríomhghráid sa Státseirbhís ar fáil thíos.

Inniúlachta

IOMPAR

SCILEANNA

BUANNA

EOLAS

LUACHANNA

SPREAGADH

RÉIMSÍ SPÉISE

IOMPAR

SCILEANNA

BUANNA

EOLAS

LUACHANNA

SPREAGADH

RÉIMSÍ SPÉISE

Córais Inniúlachta do Ghráid Státseirbhíse

Roghnaigh grád thíos chun tuilleadh eolais a fháil