Faigh amach faoinár n-Acmhainní Cliant


 • Treoirlínte BCC do Chliaint maidir le ‘Earcaíocht agus Roghnú sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí
  Is í aidhm na cáipéise seo eolas agus tacaíocht a thabhairt dár gcliaint i Ranna agus i nGníomhaireachtaí Rialtais trí achoimre phraiticiúil a dhéanamh ar na riachtanais agus na próisis atá mar bhonn faoin gcaoi a dtugann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoi bhaill foirne a earcú agus a roghnú.


 • Foirm A: Comórtas Earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil Nua
  Chun iarraidh ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tabhairt faoi chomórtas earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil nua, cuir Form A chomhlíonta agus na cáipéisí tacaíochta (de réir mar a leagtar amach ar an bhfoirm) isteach.


 • Foirm do Phróifíl an Iarrthóra
  Do chomórtas earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil nua, comhlíon an Fhoirm do Phróifíl an Iarrthóra (agus cuir isteach í le Foirm A), cabhróidh sé sin linn Plean Fógraíochta a chruthú chun na hiarrthóirí is fearr a mhealladh chun iarratas a chur isteach ar do chomórtas.


 • Foirm B: Iarratas maidir le Folúntais i nGráid Ghinearálta, OC - PO1
  Chun iarratas maidir le ról i nGrád Ginearálta a chur isteach, comhlíon Form B (OC to PO1)


 • Foirm C: Iarratas maidir le Folúntas Gairmiúil agus Teicniúil
  Chun iarratas maidir le folúntas do ról Gairmiúil agus Teicniúil a chur isteach, comhlíon Form C.


 • Foirm D: Iarratas maidir le Folúntais i nGráid Ghinearálta, OCS
  Chun iarratas maidir le folúntas do ról OCS a chur isteach, comhlíon Form D.Nuachtlitir do Chliaint

Tá sé mar aidhm ag ár Nuachtlitir do Chliaint, a thagann amach gach ráithe, an t-eolas is déanaí agus eolas faoi thosaíochtaí sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a thabhairt duit. Chuireamar catalóg saothar ina bhfuil eagráin den nuachtlitir don Státseirbhís agus don Rialtas Áitiúil a tháinig amach le déanaí ar fáil - tá súil againn go bhfuil siad sin úsáideach agus go dtacóidh siad le do chuid oibre. Má tá aon cheist agat faoin ábhar, téigh i dteagmháil leis an bhFoireann um Chaidreamh le Cliaint: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.