Faigh amach faoinár n-Acmhainní Cliant


Treoirlínte BCC do Chliaint maidir le ‘Earcaíocht agus Roghnú sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Is í aidhm na cáipéise seo eolas agus tacaíocht a thabhairt dár gcliaint i Ranna agus i nGníomhaireachtaí Rialtais trí achoimre phraiticiúil a dhéanamh ar na riachtanais agus na próisis atá mar bhonn faoin gcaoi a dtugann an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí faoi bhaill foirne a earcú agus a roghnú.

Gráid Ghinearálta: Iarratas i dtaca le Folúntais Nua agus Folúntais Ionaid

Mar chuid dár n-athchóiriú digiteach, d'fhorbraíomar foirm ar líne nach mór do chliaint a chur isteach i dtaca le folúntais i nGráid Ghinearálta. Ní mór duit úsáid a bhaint as an bhfoirm seo chun folúntas nua i nGrád Ginearálta a chur isteach nó chun iarrthóirí a lorg in ionad iarrthóra eile (sa chás nár thosaigh iarrthóir).

Chun tacú leat úsáid a bhaint as an bhfoirm ar líne, chuireamar treoir le chéile ina leagtar amach na céimeanna atá le leanúint chun iarratas i dtaca le folúntas nua nó ionaid a chur isteach:

  • Treoir do Chliaint i dtaca leis an bhFoirm ar Líne d'Fholúntais i nGráid Ghinearálta (Folúntais Nua agus Ionaid): Státseirbhís

Ina theannta sin, rinneamar sraith d'fhíseáin ghearra a thugann léargas praiticiúil duit ar an gcaoi ar féidir an fhoirm ar líne a chomhlíonadh:

Gairmiúil agus Teicniúil: Iarratas ar Chomórtas Nua

  • Foirm A: Comórtas Earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil Nua

    Chun iarraidh ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí tabhairt faoi chomórtas earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil nua, cuir Form A chomhlíonta agus na cáipéisí tacaíochta (de réir mar a leagtar amach ar an bhfoirm) isteach.

  • Foirm do Phróifíl an Iarrthóra

    Do chomórtas earcaíochta Gairmiúil agus Teicniúil nua, comhlíon an Fhoirm do Phróifíl an Iarrthóra (agus cuir isteach í le Foirm A), cabhróidh sé sin linn Plean Fógraíochta a chruthú chun na hiarrthóirí is fearr a mhealladh chun iarratas a chur isteach ar do chomórtas.

Earcaíocht Ghairmiúil agus Theicniúil: Iarratas ar Fholúntas Nua

  • Foirm C: Iarratas maidir le Folúntas Gairmiúil agus Teicniúil

    Chun iarratas maidir le folúntas do ról Gairmiúil agus Teicniúil a chur isteach, comhlíon Form C.

Nuachtlitir do Chliaint

Tá sé mar aidhm ag ár Nuachtlitir do Chliaint, a thagann amach gach ráithe, an t-eolas is déanaí agus eolas faoi thosaíochtaí sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí a thabhairt duit. Chuireamar catalóg saothar ina bhfuil eagráin den nuachtlitir don Státseirbhís agus don Rialtas Áitiúil a tháinig amach le déanaí ar fáil - tá súil againn go bhfuil siad sin úsáideach agus go dtacóidh siad le do chuid oibre. Má tá aon cheist agat faoin ábhar, téigh i dteagmháil leis an bhFoireann um Chaidreamh le Cliaint: Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.