Déan teagmháil linn

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

Áras na Caibidle,
26/30 Sráid na Mainistreach Uachtarach,
Baile Átha Cliath 1.
Eircode: D01 C7W6.

Teileafón: 01 858 7400

Dé Luan – Dé Dhéardaoin: 9am – 5.30pm
Dé hAoine: 9am – 5.15pm

Ríomhphost: info@publicjobs.ie

Nóta: Tabhair faoi deara: Ní modh slán é an ríomhphost chun
eolasíogair nó pearsanta a roinnt. Chun cabhrú leat, is féidir
go n-iarrfaidh muid ort eolas ar leith fút féin a dheimhniú
trí mheán an ríomhphoist. Ní rachaidh muid i dteagmháil
leat chun eolas pearsanta a dheimhniú ach amháin má tá
tú i dteagmháil leis an oifig cheana féin chun
d'iarrthóireacht nó do chuntas a phlé.

Uaireanta Oscailte:

Dé Luain – Dé hAoine: 8am - 5pm

Tar Chugainn:

Ar an Bhus


Má tá tú ag taisteal go Baile Átha Cliath ar bhus, tógann sé timpeall (25 nóiméad siúil ó Bhusáras chuig an oifig).

Tá stad Líne Dhearg Bhusáras taobh amuigh de cheann aistir an bhus agus is féidir taisteal air chuig Stad Jervis.

Tá tuilleadh eolais faoi bhealaí bus chuig lár na cathrach ar fáil ar dublinbus.ie.

 Ar an Traein


Má tá tú ag teacht ó Stáisiún Heuston, is féidir leat taisteal chuig an oifig mar seo a leanas:

  • Líne Dhearg Luas chuig Stad Jervis (timpeall 12 nóiméad).
  • Bus Átha Cliath chuig Cé Ormond agus siúil chuig Sráid na Mainistreach (timpeall 16 nóiméad). Tá tuilleadh eolais ar fáil ar Bus Átha Cliath.
  • Nó siúil (timpeall 35 nóiméad)

Má tá tú ag teacht ó Stáisiún Uí Chonghaile,is féidir leat taisteal chuig an oifig mar seo a leanas:

  • Líne Dhearg Luas chuig Stad Jervis (timpeall 10 nóimead).
  • Tógann sé timpeall 25 nóiméad siúil ó Stáisiún Uí Chonghaile chuig an oifig.

Tá tuilleadh eolais ar fáil Iarnród Éireann

Ar an Luas


Tá an oifig lonnaithe díreach taobh amuigh de Stad Jervis ar Líne Dhearg Luas. Eolais.

Sa Charr


Má tá tú ag tiomáint chuig Áras na Caibidle, tá páirceáil ar fáil in Ionad Jervis i gCathair Bhaile Átha Cliath. Bí ar an eolas nach mbíonn páirceáil ar fáil i gcónaí.

Próiseas Gearán

Tá ár bpróiseas gearáin leagtha amach in ár bPlean Gníomhaíochta ar Ardchaighdeán do Chustaiméirí atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin ag ‘Cairt Custaiméara’ sa buntásc.