Ár gConairí Gairme

Réimse deiseanna agus ról

Tá réimse mór deiseanna ar fáil do dhaoine ar mhaith leo gairm sa tSeirbhís Phoiblí. Tá éagsúlacht sna heagraíochtaí agus sna hearnálacha gairme gur féidir leat oibriú iontu.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na hinniúlachtaí atá riachtanach do róil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí féach ar ár Múnla Inniúlachta.

De ghnáth tosaíonn daoine ag obair sa Státseirbhís mar Oifigeach Cléireachais agus ar na poist mar bhainisteoirí sóisearacha tá Oifigeach Feidhmiúcháin agus Oifigeach Riaracháin. Is iad na poist Ardbhainistíochta de ghnáth ná Príomhoifigeach Cúnta, Príomhoifigeach agus tá na poist mar Ard-Rúnaí Cúnta agus mar Ard-Rúnaí ag grád níos airde.

Bheadh an chairt seo úsáideach mar go léiríonn sé gnáth-struchtúr na ngrád sa Státseirbhís. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na róil, faoi incháilitheacht agus faoi thuarastal, cliceáil ar na gráid thíos.