Foilseacháin

Tá liosta dár bhfoilseacháin ar fad ar fáil thíos.

Cairt an Chustaiméar aagus Plean Gníomhaíochta do Sheirbhís do Chustaiméirí

Cairt an Chustaiméar

Plean Gníomhaíochta do Sheirbhís do Chustaiméirí

Rialachas Corparáideach

Creat Rialachais Meitheamh 2018

Creat Rialachais Márta 2017

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha Meitheamh 2019

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha Meitheamh 2018

An Bord Bainistíochta - Téarmaí Tagartha 2016

Cóid Chleachtais

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe Meitheamh 2018

Socruithe Iniúchta agus Dearbhaithe Meán Fómhair 2017

Cumasóirí Straiteiseach

Cumasóirí Straiteiseach i 2019

Ráitis Straitéise

Ráitis Straitéise 2017-2019

Ráitis Straitéise 2014-2016

Ráitis Straitéise 2011-2013

Ráitis Straitéise 2008-2010

Ráitis Straitéise 2005-2007

Ráitis Straitéise 2003-2005

Tuairiscí Nochtuithe Cosanta

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2020

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2019

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2018

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2017

Tuarascáil Bhliantúil Tuairiscí Nochtuithe 2016

An tAcht Bainistíochta Seirbhíse Poiblí

An tAcht Bainistíochta Seirbhíse Poiblí

Treoirlínte na Meán Sóisialta

Treoirlínte na Meán Sóisialta

An Coiste um Cheapacháin Ardleibhéil (T.L.A.C)

Nóta Treorach do Chomórtais d’Ardfheidhmeannaigh

T.L.A.C Procedures

T.L.A.C An Cúigiú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C An Ceathrú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C Tríú Tuarascáil don Aire

T.L.A.C Dara Tuarascáil don Aire

T.L.A.C An Chéad Tuarascáil don Aire

Inniúlachtaí an Rúnaí Cúnta 2013

Comhaontuithe Seirbhíse Poiblí

Tuarascáil uasdátaithe ar an dul chun cinn ar Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí Nollaig 2012

Tuairisc nuashonraithe ar dhul chun cinn ar Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí Meitheamh

Gaiscí Táirgiúlachta

Coigiltí Bainte Amach

Seirbhísí Roinnte

Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí Márta 2012

Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí 2011

An Chéad Tuairisc faoi Dhul Chun Cinn faoin Chomhaontú Seirbhíse Poiblí

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascálacha Bliantúla 2018 / Tuarascálacha Bliantúla 2017 / Tuarascálacha Bliantúla 2016 / Tuarascálacha Bliantúla 2015 /

Tuarascálacha Bliantúla 2014 / Tuarascálacha Bliantúla 2013 / Tuarascálacha Bliantúla 2012 / Tuarascálacha Bliantúla 2011 /

Tuarascálacha Bliantúla 2010 / Tuarascálacha Bliantúla 2009 / Tuarascálacha Bliantúla 2008

Taifead Nochta Saoráil Eolais

Faisnéis maidir le comhfhreagras le hionadaithe tofa

Faisnéis maidir le Feachtais do Chomhairleoirí Ospidéil

Faisnéis maidir le Feachtais do Gharda

Orduithe Ceannaigh

2020 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh - Raithe 1 2020 / Orduithe Ceannaigh - Raithe 2 2020 / / Orduithe Ceannaigh - Raithe 3 2020

2019 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2019 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2019 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2019 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2019

2018 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2018 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2018 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2018 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2018

2017 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2017 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2017 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2017 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2017

2016 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2016 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2016 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2016 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2016

2015 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2015 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2015 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2015 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2015

2014 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2014 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2014 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2014 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2014

2013 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2013 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2013 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2013 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2013

2012 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2012 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2012 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2012 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2012

2011 Orduithe Ceannaigh

Orduithe Ceannaigh – Ráithe 1 2011 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 2 2011 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 3 2011 / Orduithe Ceannaigh – Ráithe 4 2011