Instagram

Publicjobs.ie is now on Instagram. Yes, you can now follow us on Instagram as we go snap happy to bring you the latest jobs, career events and news.

As the leading recruiter in the Civil and Public Service, we hope to bring you all the latest news, careers fairs, jobs and updates via Instagram.

Pride 2019

We had an excellent panel discussion for our staff chaired by Clodagh Leonard, Chairperson of PRIDE, on the experiences of LGBTQ+ people in the workplace and what we can do to encourage inclusiveness in our workplace.

The panel included Sarah Phillips, Chairperson of TENI; Oisin O’Reilly, Head of Operations and Fundraising with BeLongTo; Vivienne Kavanagh, Employee Development and Equality Executive with Dublin Bus; and Aaron O’Sullivan, a member of the Steering Committee for the LGBT+ Staff Network in the civil service.

Diversity Strategy Discussions

We had an excellent session with a cross-section of experts, from across public and private sectors, nationally and internationally, to discuss how we can best approach the development of an ambitious Diversity and Inclusion strategy and work programme.

As the key centralised public service recruiter and primary gateway to careers in many parts of the public sector, we here at publicjobs.ie, recognise the importance of the contribution we can make towards achieving a Civil and Public Service that is reflective of the people and society we serve.

Pride 2019

The Public Appointments Service is committed to playing its role to create a civil and public service that reflects society and the communities it serves. We are currently developing a Diversity and Inclusion Strategy in the context of our new Corporate Strategic Plan 2020-2022. This Strategy will embody our commitment to develop and implement inclusive recruitment practices for everyone, including for people who are lesbian, gay, bisexual, transgender or who identify themselves in another way.

State boards event

StateBoards.ie, the channel used by the Public Appointments Service to inform the public of vacancies on State Boards, is hosting an event in the National Concert Hall on Thursday, 27th of June 2019 from 6pm-8pm.

The panel discussion will be moderated by Maura McGrath, the Chair of the Board of the National Concert Hall and will include Ian Kehoe, Member of the Board of RTÉ, Carol Bolger, Member of the Board of An Post and the Health and Safety Authority and Patrick J. Dwyer, Member of the Board of SOLAS.

Publicjobs.ie would like to wish everyone a happy Bloomsday.

Bloomsday is celebrated on the 16th of June depicting the day of Leopold Bloom, the central character in James Joyce’s book Ulysses.

Mic Léinn Dara Leibhéal

Publicjobs.ie would like to wish all students who are starting their Leaving and Junior Cert the best of luck.

We know this can be a stressful time and whether you are thinking of going to university, starting an apprenticeship or whether you are unsure of your next step, we have great opportunities to build your career within the Civil and Public Service.

Building the Future

Publicjobs.ie is delighted to be attending the Building the Future Careers Event 2019 on Friday, 24th of May from 10am – 2pm at Citi, 1 North Wall Quay, Dublin 1.

This unique careers event is the only event that is aimed at students and graduates with disabilities and is a great chance for you to meet us in person and to find out more about the real opportunities across the Civil and Public Service.

Publicjobs.ie would like to wish everyone a happy International Families Day.

International Families Day highlights issues relating to families and promotes awareness of the social, economic and demographic process affecting families.

The Public Appointments Service CEO, Shirley Comerford will be one of the guest speakers at the Public Affairs Ireland’s Corporate Governance Conference 2019 which takes place on Wednesday, May 16th.

Publicjobs.ie would like to congratulate the 2,400 new Irish citizens who attended the Convention Centre in Killarney, County Kerry this week.

The new Irish citizens originate from 90 different countries with the majority coming from Poland, the UK, Romania, India and Nigeria.

We are currently recruiting Clerical Officers in the Civil Service for the Dublin area. The closing date for applications is Tuesday, 30th of April 2019 at 12 PM.

The variety of work which you will be involved in, impacts on all aspects of Irish life and makes for a very satisfying and varied career where you can make a real difference.

OPW

The Public Appointments Service has been requested by the Office of Public Works to advise you of the following:

The Office of Public Works has decided to defer hiring of the position of Curator due to an issue which has arisen in relation to wider eligibility for the role. A decision on next steps will be taken later in the year.

gradireland awards

Tá áthas orainn a rá gur ainmníodh Publicjobs don 13ú ‘Gradaim Earcaíochta do Chéimithe gradireland 2019’ don chatagóir ‘An Suíomh Gréasáin Earcaíochta is Fearr do Chéimithe’. Bronnfar na gradaim ar an Déardaoin 25 Aibreán i dTeach an Ard-Mhéara Baile Átha Cliath.

Is muid an príomh-sholáthraí de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís agus tá réimse maith deiseanna ar fáil againn do chéimithe sa Státseirbhís

Tá áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí físeán dár Lá Idirnáisiúnta na mBan a sheoladh. Ceiliúradh atá san fhíseán ar an ról atá ag mná sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról mór ag mná sa sochaí agus san obair a dhéanann an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí do mhuintir na hÉireann, idir rialacháin na gcustam a chur i bhfeidhm, beartas a cheapadh agus bainistíocht tionscadail chomh maith le hoibríochtaí páirceanna.

Leadership for a Diverse and Inclusive Public Service

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag freastal ar agus ag cur le Comhdháil na hEagraíochta um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (ECFE) i dtaca le Ceannaireacht do Sheirbhís Phoiblí Éagsúil agus Ionchuimsitheach. Beidh an eachtra seo ar siúl in Ottawa, Ceanada, ar an Chéadaoin 20 agus an Déardaoin 21 Feabhra.

Pléifidh an chomhdháil a mhairfidh dhá lá le seisiúin ina pléifear leis na dúshláin a bhaineann le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht agus pléifear le hinniúlachtaí ceannaireachta, straitéisí agus rialachas agus na chéad chéimeanna eile a bhaineann le ceannaireacht agus beartas i dtaca le hÉagsúlacht agus Ionchuimsitheacht.

Recite Me

Chuaigh Publicjobs le chéile le ReciteMe le seirbhísí inrochtana a fheabhsú. Is féidir le cuairteoirí chuig ár suímh gréasáin Publicjobs cliceáil ar Accessibility Tools ar barr Leathanach Baile Publicjobs le teacht ar ghnéithe éagsúla faoi inrochtaineacht.

Is féidir leis an léitheoir scáileáin an téacs a léamh amach, méid an chló a mhéadú, dath an tsuíomh gréasáin a athrú, zúmáil isteach le féachaint ar an leathanach, an masc scáileáin a úsáid, an foclóir a úsáid, comhaid éisteachta a íoslódáil nó an teanga a athrú.

Tá Bliain Úr Shona na Síne ar siúl ar fud na tíre agus an chuid is mó d’eachtraí ar siúl i mBaile Átha Cliath agus Corcaigh.

Tosóidh Féile Bliain Úr Shona Bhaile Átha Cliath ar an Aoine 1 Feabhra agus beidh sé ar siúl go dtí an 17 Feabhra agus beidh eachtraí éagsúla ar siúl ar fud na cathrach.

Fortnight Festival

Beidh an European Mental Arts and Culture Festival Eanáir 2019 ar siúl in Éirinn don chéad uair.

I 2019 cuirfidh Éire an Europe’s Mental Health Festival i láthair ina mbeidh an leagan ar leith seo den First Fortnight festival. Léireoidh an First Fortnight festival chomh bríomhar agus ilchineálach atá Éire an lae inniu ina bhfuil béim ar an phobal Eorpach.

Healthy Ireland

Nuair a thosóidh an bhliain úr, beidh roinn againn ag smaoineamh ar thús nua. Do roinnt daoine d’fhéadfadh post nua a bheith i gceist, rún don Bhliain Úr nó rogha maidir le slí mhaireachtála.

Mar chuid de ‘Healthy Ireland Initiative’, cuirfidh Leabharlann Pembroke ceardlann ar siúl faoi “Power and Positivity” ag 6:30 PM ar an Mháirt, 15 Eanáir. Cuirfidh Leabharlann Dhomhnach Míde ceardlann “Power and Positivity” ar siúl ar an Chéadaoin 23 Eanáir ag 11AM. Féachfaidh an cheardlann ar leideanna praiticiúla a chuideoidh linn a bheith níos dearfaí inár saol.

The BT Young Scientist & Technology Exhibition

Beidh Taispeántas Eolaí Óg agus Teicneolaíochta BT ar siúl ar an 9 - 12 Eanáir san RDS Baile Átha Cliath.

I mbliana beidh an 55ú taispeántas ar siúl rud a fhágann go bhfuil sé ar cheann de na taispeántais is faide dá leithéid ar siúl sa domhan. Anuraidh ghlac 4,251 mac léinn ó 383 scoil páirt san Aonach Eolaíochta.

New Year 2019 Image

Tá sé in am deireadh a chur le 2018 agus féachaint ar aghaidh chuig bliain úrnua i 2019. I mbliana fógróidh Publicjobs.ie na poist is fearr atá ar fáil sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí agus cuirfimid lenár n-éachtaí i 2018:

I mbliana tá súil againn cúis níos fearr a dhéanamh agus níos mó post a fháil do dhaoine in earnálacha éagsúla lena n-áirítear Oideachas, Eolaíocht, Riarachán, TE agus Sláinte.

Publicjobs Happy Holidays image

Ba mhaith le publicjobs.ie Nollaig Shona agus Bliain faoi Shéan is faoi Mhaise a ghuí oraibh.

Mar sholáthraí lárnach de sheirbhísí earcaíochta, measúnaithe agus roghnaithe don Státseirbhís, oibrímid chun daoine a earcú do chomórtais ina mbíonn líon mór daoine le hearcú agus le roghnú, poist riaracháin, theicniúla agus ghairmiúla agus próisis roghnaithe ar leith do phoist ghairmiúla shinsearach agus bhainistíochta.

International Migrant Day

Ceiliúrann Lá Idirnáisiúnta d’Imircigh cion tairbhe agus beogacht 258 milliún imirceach an domhain.

Tá stair bhródúil imirce ag Éirinn agus chuir imirce go mór le sochaí agus eile.

Canadian Delegation and PAS Management Team

Bhí áthas ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí cruinniú a eagrú le toscaireacht d’oifigigh shinsearacha ó Sheirbhís Phoiblí Cheanada, lena n-áirítear an tUasal Patrick Brody, Uachtarán Choimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada, agus Iníon Nancy Chahwan, Príomh-Oifigeach Acmhainní Daonna, Treasury Board Secretariat.

Thug an tionscnamh deis don tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, Coimisiún Seirbhíse Poiblí Cheanada agus Treasury Board Secretariat Cheanada comparáid a dhéanamh ar nósanna imeachta, eachtraí agus foghlaim a roinnt le chéile i dtaca le straitéisí le teacht ar thallann, an úsáid is fearr a bhaint as teicneolaíocht agus éagsúlacht agus ionchuimsiú a chur chun cinn sa tseirbhís phoiblí.

Disruptive Technology Image

D’fhógair an Taoiseach Leo Varadker agus an tAire Gnó Heather Humphreys 27 tionscadal nua a roinnfidh maoiniú os cionn €75 milliún go dtí 2021 mar chuid den Chiste Nuálaíochta um Theicneolaíochta Bunathraitheacha.

Ciste €500 milliún is ea an Ciste Nuálaíochta um Theicneolaíochtaí Bunathraitheacha a reáchtálfar faoi Project Ireland 2041. Tá an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar an tionscnamh agus tugann Enterprise Ireland tacaíocht dó.

Poist Amach Anseo

Tá Roinn an Taoisigh agus an Roinn Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta i gceannas ar iarracht ón Rialtas ar fad le Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a fhorbairt.

Tá sé mar aidhm ag an Tionscnamh do Phoist Amach Anseo a chinntiú go mbeidh geilleagar na hÉireann réidh go maith agus go rachaidh sé chun cinn amach anseo. Tá an modh eacnamaíoch nua seo bunaithe ar tháirgiúlacht, scileanna, tallann agus nuálaíocht sa bhreis.

Beidh An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ag déanamh cóiriú mór ar an achar fáilte ar an urlár talún ón Luan 19 Samhain.

Tabhair faoi deara go rachaidh gach agallamh agus triail a bhí ar sceideal ar aghaidh mar a bhí pleanáilte le linn an ama seo. Beidh an bealach isteach san fhoirgneamh anois tríd an doras go díreach ar chlé ó na gnáth-príomhdhoirse isteach. Nuair a thagann tú isteach beidh comharthaí sealadacha ann chun cabhrú leat dul chuig an deasc cláraithe.

Seachtain Eolaíochta

Beidh Seachtain Eolaíochta ar siúl ar fud na tíre an tseachtain seo trí thacaíocht ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann. Tá sé mar aidhm aige suim a mhúscailt i bPobal na hÉireann ar fad maidir le réimsí eolaíochta trí eachtraí idirghníomhacha, suimiúla agus grinn. Tá na heachtraí éagsúla fóirsteanach do mheascán leathan den phobal, ní amháin d’eolaithe atá ann cheana ach d’eolaithe a bhfuil suim acu i réimsí STEM chomh maith.

Ar an meáin shóisialta tá suim ar leith i #StopAndAsk atá ag teacht ar ais chuig Seachtain Eolaíochta. Cuireann na meáin shóisialta ar a gcumas don phobal i gcoitinne freagraí a fháil ar cheisteanna suimiúla Eolaíochta ar nós- “Cén fáth a gcuireann oinniúin mé ag caoineadh?” “Cad a tharlódh mura mbeadh feithidí ar bith ann?” agus “Cén fáth a bhfuil ailt dhúbailte ag daoine?”

Aonad Gairmeacha

Is mian leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí ar fhógairt go mbeidh siad i láthair ag Aonach Gairmeacha Zeminar sa Phríomh-Láthair san RDS, 10 Bóthar Merrion, Baile Átha Cliath ar an Mháirt 13, Dé Céadaoin 14 agus Déardaoin 15 Samhain.

Beidh roinnt mhaith cainteoirí i láthair chomh maith le taispeántáin idirghníomhacha agus saotharlanna ar leith do mhic léinn dara leibhéal.

Economic Policy

Sheol an Roinn Airgeadais a shéú Comórtas do Bheartas Eacnamaíochta. Tabharfaidh an tionscnamh seo deis do chéimithe in institiúidí tríú leibhéal atá páirteach sa scéim, intéirneacht samhraidh 12 sheachtain le híocaíocht a ghnóthú ag obair in aice le heacnamaithe sa Roinn Airgeadais.

Tosóidh an duais seo d’intéirneacht samhraidh le híocaíocht sa Roinn Airgeadais i mí Mheithimh 2019 agus socróidh d’institiúid tríú leibhéal féin an dáta dúnta.

Revenue logo

Tá Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim ag earcú Saineolaithe le Praghsáil Aistrithe ag leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta do Chorcaigh, Gaillimh agus Luimneach agus Bainisteoir Brainse, Rannóg an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ag leibhéal an Phríomhoifigigh do Luimneach.

Tá dúshláin agus deiseanna ar fáil i ngairm leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá deiseanna maithe ar fáil leis na Coimisinéirí Ioncaim agus tá muid ag lorg daoine cumasacha, spreagtha agus uaillmhianacha le bheith ar ár bhfoireann.

Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann

Tá sé mar aidhm ag Fís Dhigiteach Náisiúnta na hÉireann a leagan amach conas is féidir linn déileáil le forbairtí digiteacha ar mhaithe le gach saoránach, gnó agus pobal in Éirinn.

Cur leis an Straitéis Náisiúnta Dhigiteach roimhe seo - Staid 1: Seoladh Leasú Digiteach i 2013 chun comhlachtaí beaga agus saoránaigh a spreagadh tabhairt faoi theicneolaíocht dhigiteach, Straitéis a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a spreagadh glacadh le teicneolaíocht dhigiteach chun feabhas a chur lena saol.

ICG

Cuirfidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí réimse deiseanna gairme sa Státseirbhís i láthair ag Comhdháil na dTreoirchomhairleoirí (IGC) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath atá ar siúl an deireadh seachtaine seo Dé hAoine 19 Deireadh Fómhair agus Dé Sathairn 20 Deireadh Fómhair.

Beidh ár n-ionadaithe ar fáil le deiseanna sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí a phlé le daoine atá ag fágáil na scoile, céimithe agus daoine atá ag lorg poist.

Queens University Careers Fair

Seo an t-aonach is mó a bhíonn ar siúl in Ollscoil na Banríona agus tagann os cionn 4,000 mac léinn ar cuairt agus tá sár-dheis ag céimithe a bhfuil suim acu i ngnó, airgeadas agus sa dlí buaileadh lenár n-ionadaithe ó IGEES le tuilleadh eolais a fháil faoi róil do chéimithe taobh istigh de IGEES agus sa Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí.

Tá ról tábhachtach ag IGEES maidir leis an Státseirbhís a athchóiriú agus a neartú agus cabhrú leis an Rialtas dúshláin mhóra i mbeartas a chur chun cinn ar nós fás eacnamaíochta, ionchuimsiú sóisialta, seirbhís a sholáthar agus beartas níos fearr a cheapadh.

University College Cork logo

Beidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i gCorcaigh d’Aonach Earcaíochta an Fhómhair i gColáiste na hOllscoile Corcaigh ar an Chéadaoin, 10 Deireadh Fómhair 2018.

Beidh an eachtra ar siúl idir 11AM - 3PM san Mardyke Arena i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

Aonach Gairmeacha DCU

Is é Aonach Gairmeacha DCU 2018 a bheidh ar siúl ar an Mháirt 9 Deireadh Fómhair idir 12 PM agus 3PM an chéad eachtra eile a bheidh ar siúl againn. Tá muid ag súil go mór le bheith i láthair ag an eachtra seo agus tá súil againn buaileadh le céimithe ó DCU ansin.

gradIreland logo

Is mian linn a rá go mbeidh muid i láthair ag Aonach Gairmeacha gradIreland do Chéimithe 2018 ar an Chéadaoin 3 Deireadh Fómhair. Tá Aonad Gairmeacha gradIreland do Chéimithe ar cheann de na haontaí gairmeacha is mó in Éirinn agus beidh sé ar siúl san RDS Simmonscourt, Baile Átha Cliath ag 11.00AM.

Administrative Officer

Tá an Státseirbhís ag earcú céimithe anois don phost mar Oifigeach Riaracháin i réimsí éagsúla lena n-áirítear Gnó, Airgeadas, Acmhainní Daonna agus Caidreamh Tionsclaíoch agus le Fostaithe.

Upcoming Events Icon

Beidh an Státseirbhís agus an tSeirbhís Phoiblí i láthair ag aontaí gairme éagsúla ó dheireadh mhí Mheán Fómhair go dtí lár mhí Dheireadh Fómhair. Beidh siad ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath, Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Gaillimh, Ollscoil Luimnigh, Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil na Banríona i mBéal Feirste.

gairm san Eoraip

Tá roinnt deiseanna spreagúla ar fáil má tá suim agat tús a chur le gairm san Eoraip. San áireamh tá poist oiliúna, poist mar Aistritheoirí Gaeilge agus mar Speisialtóir le Cosaint Sonraí agus tá eachtraí ar siúl sna míonna amach romhainn.

Aontaí Gairmeacha

Tugann Aontaí Gairmeacha deis iontach duit tuilleadh eolais a fháil faoi na poist a bhfuil suim agat iontu agus tugtar deis mhaith duit bualadh i bpearsa le daoine a d’fhéadfadh thú a fhostú.

Cé go bhféadfadh sin a bheith deacair, sár-dheis atá ann teagmháil a dhéanamh le daoine, tuilleadh eolais a fháil faoina n-eagraíochtaí agus an chéad chéim a ghlacadh i ngairm atá fóirsteanach duit.

CAO

Dé Céadaoin seo caite fuair 57,149 mac léinn a rinne scrúdú na hArdteistiméireachta i mí Mheithimh a dtorthaí. Tá scrúduithe tábhachtach ach níl ann ach staid amháin de staid i bhfad níos faide i bhforbairt do ghairme. Gan amhras nuair a fhaigheann tú torthaí na hArdteistiméireachta, beidh mothúcháin den uile chineál agat agus is cinnte go mbeidh tú buartha agus neamhchinnte faoi cad a ba chóir duit a dhéanamh anois agus go háirithe i dtaca le próiseas iarratais an CAO.

Gan Mhoill

Más céimí thú nó má bhain tú céim amach le déanaí, beidh eachtraí agus aontaí poist éagsúla ar siúl ar fud na tíre.

Cuirfimid thú ar an eolas faoi na heachtraí do Chéimithe agus faoi na hAontaí Poist is déanaí a mbeidh muid ag freastal orthu ar fud na hÉireann.

Oifigigh Feidhmiúcháin

Teastaíonn ón Státseirbhís Oifigigh Feidhmiúcháin ag leibhéal an bhainisteora shóisearaigh a earcú i mBaile Átha Cliath.

Cé go bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla i gceist, de ghnáth bíonn Oifigigh Feidhmiúcháin freagrach as daoine a bhainistiú agus as torthaí a bhaint amach, agus go ndírítear go mór ar sheirbhís don chustaiméir.

An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí

D’fhógair an tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannas, Charlie Flanagan T.D. inniu gur aontaigh an Rialtas an tUasal Drew Harris a cheapadh sa phost mar Choimisinéir an Gharda ar feadh tréimhse 5 bliana.

Job Alert Image

An bhfuil suim agat ionadaíocht a dhéanamh ar son na hÉireann thar lear, leas agus caighdeáin ár Stáit agus a saoránaigh a chur chun cinn agus a chosaint? Má tá, b’fhéidir gur gairm é seo a d’oirfeadh duit. Faoi láthair tá muid ag earcú céimithe ar ardchaighdeán don Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála. Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an ról seo anseo.

Imíonn POF na SCP Fiona Tierney

D’éirigh Fiona Tierney as a post mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP), an soláthraí láraithe earcaíochta don tSeirbhís Phoiblí agus don Státseirbhís, le tabhairt faoi dhúshláin nua sa chéad staid dá gairmréim.

GDPR image

Mar gur tugadh isteach Rialachán Ginearátla um Chosaint Sonraí,seo an deis ár n-úsáideoirí a chur ar an eolas faoin Chód Cleachtais nuashonraithe maidir le Sonraí Pearsanta a Chosaint sa tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí agus ár Ráiteas nua faoi Phríobháideachas an Iarrthóra. Tá na doiciméid nua seo foilsithe ar ár suíómh gréasáin agus is féidir féachaint orthu anseo.

Aonach Post

Beidh ionadaithe ag an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí i láthair ag Aonad Post i nDún Dealgan ar an 15 Bealtaine 2018 idir 2.00i.n. agus 7.00i.n. in Óstán Crowne Plaza, Dún Dealgan.