Ainéistéiseolaíocht

Tháinig athrú ar ról an ainéistéiseolaí le himeacht na mblianta. Cé go raibh sí teoranta don obrádlann tríd is tríd ar dtús, tá an speisialtacht tagtha chuig an bpointe gur beag roinn in ospidéil nach mbaineann leas as seirbhísí ainéistéiseolaí. Meastar go mbeidh teagmháil ag tuairim is 70% de na hothair ospidéil ar fad le hainéistéiseolaí le linn dóibh a bheith ag fanacht san ospidéil.

Is speisialtacht 24/7 í an ainéistéitic a chuimsíonn cúram roghnach, éigeandála agus cúram lasmuigh d’uaireanta oibre. Cuimsíonn an ainéistéiseolaíocht speisialtachtaí na hAinéistéise Péidiatraice agus a hAinéistéise d’Aosaigh, Leigheas Phéidiatraiceach agus Leigheas Dianchúraim d’Aosaigh agus Leigheas Péine.

Is é ról an ainéistéiseolaí, go ginearálta, ná ainéistéise a sholáthar do mháinliacht sceidealaithe agus éigeandála, do ghnáthaimh obstatraice agus raideolaíochta i gcás daoine fásta agus leanaí araon. Aithnítear na scileanna agus na hinniúlachtaí a sealbhaíodh le linn oiliúint in ainéistéiseolaíocht mar ghnéithe riachtanacha de mhíochaine éigeandála agus athbheochana, de mhórchúram tráma, de chúram othair atá i mbaol báis, de dhaoine atá i mbaol báis a aistriú ó áit go háit chomh maith le pian géar agus ainsealach a bhainistiú.


An tSamhail Reatha um Sheachadadh Seirbhíse Ainéistéiseolaíochta

De bharr gur seirbhís 24/7 í ainéistéise, tá na leibhéil foirne lianna comhairleacha agus neamhchomhairleacha ag brath ar riachtanais roghnacha, éigeandála agus riachtanais lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

  • Clúdaíonn seirbhísí ainéistéiseacha sceidealaithe raon réimsí an-leathan. Is iondúil gurb éard atá i gceist le hualach oibre obrádlainne ainéistéisí ghinearálta meascán de chúram ainéistéiseach réamhobráide, in-obráide agus iar-obráide chomh maith le méid sonraithe ama a chaitear i mbun gníomhaíochtaí riaracháin, teagaisc agus oideachais
  • D’fhéadfadh sé go gcuimseodh clúdach roghnach ainéistéise máinliacht/obair roghnach obráidlainne, cúram cnáimhseach, cúram criticiúil, teiripe leictri-thritheamhach, seachadadh seirbhíse péine, gnáthaimh raideolaíochta agus clinicí measúnaithe réamh-obráide
  • Soláthraíonn ainéistéiseolaithe seirbhísí éigeandála agus seirbhísí ar ghlao-dhualgas freisin, agus tá caighdeáin foirne i bhfeidhm chun a chinntiú go bhfuil an fhoireann chuí ar fáil chun riachtanais cúraim neamhsceidealaithe a chlúdach ar fud suíomhanna ospidéil éagsúla, in ospidéil mhúnla 3 agus 4 go príomha
  • Soláthraíonn an fhoireann ainéistéise ar ghlao-dhualgas clúdach do gach máinliacht éigeandála (lena n-áirítear máinliacht tráma), cnáimhseachas (barda luí seoil, anailgéise eipidúrach, gearradh caesarach éigeandála) agus soláthraíonn an fhoireann dianchúraim seachadadh seirbhíse lasmuigh de ghnáthuaireanta oibre. D’fhéadfadh go mbeadh aistriú práinneach chuig ionaid eile le haghaidh sainchúram de dhíth ar roinnt othair atá i mbaol báis. Is gá go mbeadh ainéistéisí i láthair maidir le haistriú cásanna aosaigh nó cásanna péidiatraiceacha atá i mbaol báis

Cuirtear seirbhísí ainéistéiseolaíochta ar fáil i ngach ospidéal Mhúnla 3 agus Mhúnla 4 a fhaigheann maoiniú poiblí, chomh maith le roinnt ospidéil Mhúnla 2. Tá rannóg éigeandála ag fiche naoi ospidéal Mhúnla 3 agus Mhúnla 4 agus tá aonad máithreachais comhshuite ag 19 acu. Cuirtear seirbhísí ainéistéiseacha ar fáil freisin i roinnt ospidéil mhona-speisialtachta lena n-áirítear ospidéil phéidiatraiceacha, ortaipéideacha agus mháithreachais. Soláthraíonn formhór na n-ospidéal príobháideach raon seirbhísí ainéistéiseacha ar an láthair freisin.