Máinliacht

Is féidir le máinlianna speisialtóireacht a dhéanamh i gceann de na disciplíní máinliachta seo a leanas:


 1. Máinliacht Chardatóracsach

 2. Máinliacht Ghinearálta

 3. Néaramháinliacht

 4. Máinliacht Oftalmach
 1. Máinliacht Béil agus Mascaille

 2. Ota-laraingeolaíocht, Máinliacht Cinn is Muiníl

 3. Máinliacht Phéidiatrach

 4. Máinliacht Phlaisteach, Athchruthaitheach agus Aeistéitiúil
 1. Máinliacht Tráma agus Ortaipéideach

 2. Úireolaíocht

 3. Máinliacht Shoithíoch

Seachadadh Seirbhíse Máinliachta

Oibríonn comhairleoirí máinliachta, ar fud na bhfospeisialtóirí, mar chuid d’fhoireann ildisciplíneach chun na torthaí is fearr a bhaint amach dá n-othair lena n-áirítear daoine fásta, othair mháithreachais agus othair phéidiatraiceacha. Beidh cur chuige comhoibríoch máinliachta de dhíth ar go leor othair mháinliachta a bhainfidh le níos mó ná speisialtacht mháinliachta amháin; agus foirne Ota-laraingeolaíochta agus Cinn is Muiníl, Máinliachta Béil agus Mascaille, Máinliachta Plaistí Athchruthaithí agus Máinliachta Phéidiatraicí ag obair as lámha a chéile maidir leis na céimeanna éagsúla i dtaobh Bearna Mhíl agus Carbaill a cheartú, mar shampla.

Mar aon le máinlianna comhairleacha a oibríonn le comhghleacaithe máinliachta eile ar fud speisialtachtaí eile, oibreoidh siad freisin mar chuid d'fhoireann ildisciplíneach níos leithne le raon éagsúil gairmithe sláinte speisialaithe.

Is iondúil go n-oibríonn máinlia comhairleach i/idir roinnt ospidéil phoiblí ar chóras líonra na n-ospidéal, a bhfuil suíomhanna ‘mol agus spóca’ i gceist leo, ar fud roinnt de na Grúpaí Ospidéal Náisiúnta, agus féadfaidh siad cleachtas máinliachta príobháideach a chur ar fáil freisin. Cuirtear formhór na ngnáthamh máinliachta i gcrích i suíomh ospidéil ghéarmhíochaine, ach is féidir seirbhísí réamhobráide agus iar-obráide a sholáthar in ospidéil ghéarmhíochaine agus i suíomhanna pobail araon, lena n-áirítear aonaid othar cónaitheach, ospidéil lae agus clinicí othar seachtrach, agus moltar sna treoirlínte dea-chleachtais lánleas a bhaint as acmhainní an phobail, nuair is cuí.