Ortódóntaic/Fiaclóireacht

Is speisialtóirí iad ortódóntóirí chomhairleacha maidir leis an ortadóntaic a gcuirtear ardoiliúint orthu.

Díríonn a n-obair chliniciúil ar chásanna casta a bhainistiú amhail neamhréireacht thromchúiseach chnámharlaigh, mínormáltacht aghaidhe ó bhroinn, fadhbanna ildisciplíneacha agus riachtanais speisialta. Bainistíonn ortadóntóir comhairleach an FSS seirbhís ortadóntach an FSS lena n-áirítear liostaí feithimh, acmhainní daonna, buiséadú, agus soláthar. Bíonn ortadóntóirí comhairleacha in éineacht lena gcomhghleacaithe acadúla páirteach in oiliúint a chur ar shainortadóntóirí, ar mhic léinn fiaclóireachta fochéime, ar oifigigh tí fiaclóireachta agus ar theiripeoirí ortódóntacha.

Príomhréimsí cleachtais:

 1. Comhairle Chomhairleach: Tuairimí/dara tuairimí a nochtadh don tseirbhís fiaclóireachta pobail, do shainchleachtóirí ortadóntacha agus do chliniceoirí ospidéil eile lena n-áirítear comhairligh i máinliacht béil agus mascaille, fiaclóireacht athchóiritheach, péidiatraic, máinliacht phlaisteach agus CSS
 2. Cóireáil laistigh d’ospidéal nó de rannóg ortadóntach cúraim phríomhúil. Is iondúil go gcuireann siad cóir leighis ar na hothair sin a bhfuil géarthinneas orthu agus atá casta, othair a bhfuil cóireáil ag teastáil go géar uathu
 3. Cóireálacha ildisciplíneacha:
 4. Ortódóntóirí comhairleacha

  1. Cóireálann siad fadhbanna a bhaineann le fiacla comhdhingthe, eachtópacha agus míchumtha agus torthaí an tráma agus na paiteolaíochta maidir le struchtúir dhéad-ailbheolacha an linbh agus an aosaigh óig i gcomhar le máinlianna comhairleacha béil agus mascaille agus máinlianna aghaidhe
  2. Cóireálann siad neamhréireachtaí tromchúiseacha cnámharlaigh i gcomhar le máinlianna comhairleacha béil agus mascaille le máinliacht ortaighiallach
  3. Cóireálann siad i gcomhar le comhairligh agus speisialtóirí i bhfiaclóireacht athchóiritheach agus liachleachtóirí ginearálta na fadhbanna sin a éilíonn cur chuige comhcheangailte, go háirithe iad siúd a bhaineann le fiacla atá ar iarraidh ó thaobh forbartha de (hypodontia)
  4. Cóireáil i gcomhar le péidiatraithe comhairleacha agus comhairligh i bhfiaclóireacht phéidiatrach do na leanaí sin a bhfuil riachtanais speisialta acu, a bhfuil fadhbanna a bhaineann le fás ag gabháil dóibh, agus riochtaí bunúsacha leighis a bhfuil mí-oclúid ag baint leo freisin
  5. I gcomhar leis na speisialtachtaí tábhachtacha eile cúram comhordaithe a chur ar fáil d’othair a bhfuil bearna mhíl agus carball scoilte agus aimhrialtachtaí cráiniaghnúiseacha eile ag gabháil dóibh
 5. Oideachas agus Oiliúint:
 6. Oideachas agus oiliúint chliniciúil a sholáthar do speisialtóirí amach anseo, do theiripeoirí ortadóntacha, d’fhoireann shóisearach ghairme, d’fhochéimithe agus do scoláirí faoi oiliúint. Páirt a ghlacadh i gcláir ghairmiúla oideachais leanúnacha do gach soláthraí oilte maidir le cúram ortadóntach

 7. Bainistíocht:
 8. Páirt a ghlacadh in earcaíocht foirne, i bpleanáil poist, oiliúint, uainchláir, conarthaí, etc. Dul i gcomhairle leis an lucht bainistíochta faoi liostaí feithimh agus spriocanna. Cásanna gnó a chur isteach le haghaidh acmhainní agus pleanáil a dhéanamh ar fhorbairt na Rannóige amach anseo. Ceannaireacht agus treoir a sholáthar

 9. Taighde agus iniúchadh:
 10. Ról gníomhach a ghlacadh i rialachas cliniciúil lena n-áirítear iniúchadh cliniciúil, tuairisciú ar theagmhais, athbhreithniú ar ghearáin agus bainistíocht riosca. Páirt a ghlacadh i taighde agus i dtionscadail feabhsúcháin seirbhíse